Fråga oss här!
Vi erbjuder

Naturvetarna satsar på chefer

Vi har alla våra bilder av hur en bra chef ska vara. En god ledare är otroligt värdefull för sina medarbetare. En dålig ledare kan på sikt underminera en hel verksamhet. Därför är kunniga och trygga chefer en viktig fråga för alla medlemmar i Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

chef Många naturvetare väljer att själva ta steget till att bli chef/ledare under sitt yrkesliv. Ett steg som ger spännande utmaningar, men som ibland ger stunder av beslutsvånda då du inte kan diskutera ärendet med dina kollegor.

Vi märker att våra medlemmar som är chefer har frågor och behov av stöd som delvis skiljer sig från andra medlemmars. Den som är chef upplever ofta att hon/han är ensam. I rollen som mellanchef kanske du är hårt pressad mellan medarbetare och ledning. I svåra tider har chefer en särskilt utsatt situation då det blir extra viktigt att kunna diskutera med andra chefer eller sakkunniga på området. Därför satsar Naturvetarna på stöd till dig som är chef.

Genom Naturvetarna får du tillgång till nätverk av chefer med liknande yrkesbakgrund som din egen. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som varit i liknande situationer som du själv.

Anpassad till rollen

Hör av dig till oss om du vill ingå i ett nätverk av chefer!

Naturvetarna erbjuder chefer kompetensutveckling som är anpassad till rollens speciella behov. Närmare 200 chefer har till exempel deltagit i förbundets seminarier om konflikthantering det senaste året.

Kontakta vår jour om du behöver arbetsrättsligt stöd eller rådgivning om avtals- och anställningsvillkor. Våra ombudsmän kan både juridiken och hur arbetsmarknaden ser ut för naturvetare.

Liksom för alla andra medlemmar finns vår karriärservice för att hjälpa dig att hitta just din väg i yrkeslivet. Titta under fliken ”karriär” på hemsidan.

Gör en karriärprofilanalys för att lära känna dina starkaste drivkrafter eller boka en tid för personlig karriärrådgivning, antingen via telefon eller passa på att träffa en karriärrådgivare när Naturvetardagarna kommer till din region.

Garanterar trygghet 

Ibland händer det något som är speciellt viktigt för dig som har en ledande position. Som chef får du vårt elektroniska nyhetsbrev med information speciellt anpassad för dig. Där ser du också om förbundet arrangerar ett evenemang där du kan träffa likasinnade.

Du får mycket för din medlemsavgift. Den är väldigt konkurrenskraftig jämfört med andra organisationers avgifter. I ditt medlemskap i Naturvetarna ingår dessutom automatiskt inkomstförsäkringen där inkomstgränsen höjts. Det garanterar dig trygghet om du skulle stå mellan anställningar en tid. Du får 80 procent av din inkomst, av maximalt 80.000 kronor/månad, i upp till 120 ersättningsdagar vilket motsvarar cirka sex månader.

Vi känner till din utbildningsbakgrund och den bas som naturvetare står på. Nu vill vi rusta dig för framtiden. Naturvetarna vill ge alla våra chefer det bästa yrkesfackliga stödet, för allas bästa.

Text: Madelen Nilsson

Kommentarer

Ingegerd Andersson 2009-06-25

Var hittar jag erbjudandena om den kompetensutveckling ni pratar om i artikeln. Jag hittar ingen länk för utbildning under Chef. Mvh
Kommentera