Vi erbjuder

Naturvetarna nu ännu starkare

Framtiden är redan här, med nya utmaningar, krav på omställningar och fantastiska möjligheter. Miljö- och klimatförändringar liksom globaliseringens effekter är realiteter som vi måste ta på största allvar. De skapar inte bara bekymmer utan innebär också stora möjligheter för naturvetare.
Publicerad: Uppdaterad:

ledaren Genom forskning, utveckling och goda arbetsinsatser läggs en grund för nya branschers framväxt.
Samtidigt är läget just nu bekymmersamt på arbetsmarknaden med stigande arbetslöshet. Särskilt svårt är det för nyexaminerade att få jobb. Dessutom pågår upptakten till en mycket omfattande avtalsrörelse som ska vara avklarad före 1 april nästa år. I denna omvälvande tid är det därför viktigt med en stark organisation som tillvaratar naturvetarnas och naturvetenskapens intressen.

En starkare organisation

Under perioden 2005–2009 fusionerade de tre förbunden Agrifack, Naturvetareförbundet och Skogsakademikerna och bildade det nya förbundet Naturvetarna med drygt 30.000 medlemmar. Syftet var att skapa en starkare organisation som på ett bättre sätt kan ta tillvara naturvetarnas och naturvetenskapens intressen än de tre tidigare förbunden var för sig.

Ett kraftfullt avstamp

Den 6–7 november hade Naturvetarna sin första ordinarie kongress. Det blev ett kraftfullt avstamp inför framtiden. Kongressen fastslog ett offensivt policyprogram om bland annat forsknings- och utbildningspolitik, lönebildning, kollektivavtal, socialförsäkringar samt klimat- och miljöpolitik. Områden som direkt eller indirekt berör naturvetarnas arbetsmarknad.
Kongressen fattade också beslut om en verksamhet som präglas av ökad och förbättrad medlemsservice, bland annat lokalfackligt stöd, karriärservice och professionsservice. Man var också överens om ett kraftfullare samhällspolitiskt arbete för att tydliggöra och påverka naturvetarnas arbetsvillkor och naturvetenskapens betydelse för samhällsutvecklingen.

Karriärcoachning och inkomstförsäkring

Som operativt ansvarig för förbundskansliet och dess verksamhet känns det mycket stimulerande att med kongressbesluten i ryggen och tillsammans med den nya styrelsen delta i arbetet med att utveckla förbundets verksamhet.
Nu närmast gäller det att hantera den stigande arbetslösheten bland medlemmarna. Det gör vi bland annat genom att ge karriärcoachning och inkomstförsäkring till uppsagda.

Tillsammans med andra Saco-förbund deltar vi i avtalsrörelsen och bidrar till positiva lösningar som syftar till att stärka det lokalfackliga arbetet och bygga upp en stark organisation för våra professionsföreningar. Vi ska också jobba för att Naturvetarna får ett större genomslag i den samhällspolitiska debatten.

 

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies