Fråga oss här!
Vi erbjuder

Torbjörn Haldammen 2009-07-09

Nuvarande system för slutförvaring är tillräckligt bra men är avsevärt bättre än andra energislag som "slutförvarar" i atmosfären, haven mm. Om Sverige menar allvar med med sin klimatpolitik måste vi satsa på kärnkraft och forskning. Ny teknik gör det möjligt att minska mängden avfall till en hundradel av nuvarande mängd. F ö kolla in: http://www.mfk.nu/ Miljövänner för kärnkraft.