Fråga oss här!
Vi erbjuder

Sara G 2009-07-10

Nej, så länge kärnavfallet i sig inte är säkert, kan ingen användning av det vara säker för en okänd framtid, inte heller slutförvaring.