Fråga oss här!
Vi erbjuder

Philip Buckland, Miljöarkeolog/Kvartärgeolog 2009-07-10

Med tanken på att halveringstiden för kärnavfalls innehåll ligger mellan 10 000 och 17 000 000 år, och att det är relativt säkert att vi kommer att få en istid någongång under de nämaste 50 000 år, då är säkerhetten kring slutförvaringen en ganska absurd koncept. Under senaste istiden låg Skandinavien under upp till 1km is och landet var nedtryckt med upp till 800m. Detta betyder att det finns absolut ingen möjlighet till en stabil och säker geologi för att förvara kärnavfall under de relevanta tidsramen i länder med risk för påverkan av inlandsis. I could go on...