Fråga oss här!
Vi erbjuder

Lars-Erik Liljebäck, chefredaktör, tidningen Naturvetare 2009-06-27

Nu är det ju inte meningen att den här lilla gallupen ska ge några statistiskt säkra svar. Däremot intresant att få svar på vad naturvetare i olika roller tycker i frågan. Särskilt intressant vore det om geologer och experter på strålning gav sin syn på saken. De vet förmodligen mer än många andra naturvetare om urberget är en säker plats för lagring av kärnbränsle. På så sätt kan vi alla lära oss mer om detta.