Fråga oss här!
Vi erbjuder

Naturvetarbarometern: Hur skyddar du dig mot den nya influensan?

Hur skyddar du dig mot den nya influensan? Svara på frågan med kommentarsfunktionen.
Publicerad: Uppdaterad:

naturvetarbarometern:

Maria Brytting, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet
Jag kommer absolut att vaccinera mig, mycket för att skydda de runtom mig som är mer mottagliga eller kan få komplikationer av infektionen. Nu måste vi förhindra en ”smittboom” – om så många som vi på Smittskyddsinstitutet befarar skulle bli sjuka på en gång, skulle sjukhusen få svårt att ta hand om alla som behöver vård. Alla som kan bör vaccinera sig, särskilt de som tillhör riskgrupperna.

Annars: Ha en god handhygien och håll dig borta från förkylda personer. Om någon i familjen blir sjuk, bör du sova på soffan och inte bredvid den sjuke – ju mer smittämnen du får i dig, desto sjukare blir du.

 

Liza Hogen, affärsrådgivare gris på LRF Konsult
Eftersom grisar och människor är lika i sin kroppsbyggnad kan virus vandra mellan oss. Därför bör de som arbetar med grisar vaccinera sig och vara restriktiva med besökare i grisstallarna. De besökare som tillåts komma in får inte ha några influensasymptom, ska tvätta händer och ha överdragskläder och skoskydd.

Grisar som får influensa drabbas ungefär som vi – tappar matlusten och får feber, och det kan vara illa i fallet suggor med diande smågrisar – de producerar inte så mycket mjölk som kultingarna behöver.

 

Julia Strömblad-Lenhoff, dietist på vårdcentralen i Vendelsö

Personalen på vårdcentralen kommer att vaccineras gratis så fort det är möjligt, och det känns bra. På dagarna tvättar och spritar jag händerna efter och, om det behövs, före varje patient, men det är en rutin vi alltid haft. En skillnad jag märkt är att flera patienter inte velat ta i hand på sistone, så numera frågar jag om alla om de tycker att det är okej med handslag.

Kommentarer

Nattens bibliotek 2009-08-31

Så här skyddar jag mig: http://nattensbibliotek.wordpress.com/2009/08/30/klart-jag-ska-vaccinera-mig/

Fredrik Larsson 2009-08-06

Jag håller med Nyfiken, "slutförvaring" bör ske genom upparbetning i breed- och/eller thoriumreaktorer.

Al Gore 2009-07-29

Tråkigt att se så många teknikfientliga miljömuppar här. (Det börjar bli ont om riktiga naturvetare i denna klimathysterins tidsålder). Rätt svar är att det är dumt att slutförvara bränsle som kan användas som bränsle igen bara vi hade modernare reaktorer.

Lisbeth Jakobsson 2009-07-24

Det finns inte någon som kan garantera en säker förvaring. Berggrunden är ostabil även på "säkra" platser, avfallet ska förvaras i över 100 000 år och det visar sig dessutom att kopparkapslarna rostar sönder. Einstein lär ha sagt att två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller universum var han inte absolut säker.

Nyfiken 2009-07-22

Tja, det känns lite onödigt att slutförvara bränsle som borde gå att återvinna och stoppa tillbaka in i reaktorerna...

Magdalena Andersson 2009-07-20

Nej, det gör jag verkligen inte. Jag tror inte att slutförvaringen någonsin kan bli säker. Det finns alltid en mänsklig faktor samt processer som vi inte kan styra över, såsom den kommande istiden.

Ingrid B Hultgren 2009-07-10

Jag tror inte att förvaringen någonsin kommer att bli absolut säker. Vad menar man egentligen med säker? Vi får kanske ta en risk, men då behöver vi ta reda på vad den risken innebär. Kommer vi på sikt att skapa ett geologiskt område som är giftigt för växter och djur och i såfall hur sort och hur länge? Vad är alternativet? Hur avklingar radioaktiviteten och vad är mellanrpodukterna? Detta är säkert besvarat i ett flertal avhandlingar och böcker men det är något som iallafall inte nått fram i massmedia.

Philip Buckland, Miljöarkeolog/Kvartärgeolog 2009-07-10

Med tanken på att halveringstiden för kärnavfalls innehåll ligger mellan 10 000 och 17 000 000 år, och att det är relativt säkert att vi kommer att få en istid någongång under de nämaste 50 000 år, då är säkerhetten kring slutförvaringen en ganska absurd koncept. Under senaste istiden låg Skandinavien under upp till 1km is och landet var nedtryckt med upp till 800m. Detta betyder att det finns absolut ingen möjlighet till en stabil och säker geologi för att förvara kärnavfall under de relevanta tidsramen i länder med risk för påverkan av inlandsis. I could go on...

Sara G 2009-07-10

Nej, så länge kärnavfallet i sig inte är säkert, kan ingen användning av det vara säker för en okänd framtid, inte heller slutförvaring.

Torbjörn Haldammen 2009-07-09

Nuvarande system för slutförvaring är tillräckligt bra men är avsevärt bättre än andra energislag som "slutförvarar" i atmosfären, haven mm. Om Sverige menar allvar med med sin klimatpolitik måste vi satsa på kärnkraft och forskning. Ny teknik gör det möjligt att minska mängden avfall till en hundradel av nuvarande mängd. F ö kolla in: http://www.mfk.nu/ Miljövänner för kärnkraft.

Lars-Erik Liljebäck, chefredaktör, tidningen Naturvetare 2009-06-27

Nu är det ju inte meningen att den här lilla gallupen ska ge några statistiskt säkra svar. Däremot intresant att få svar på vad naturvetare i olika roller tycker i frågan. Särskilt intressant vore det om geologer och experter på strålning gav sin syn på saken. De vet förmodligen mer än många andra naturvetare om urberget är en säker plats för lagring av kärnbränsle. På så sätt kan vi alla lära oss mer om detta.

Göte Larsson 2009-06-25

"Erik B" lyckas med humor påvisa det absurda i att ens ställa frågan. Efter den sorgesamma hanteringen för något år sedan av medlemmars välgrundade protester mot förbundets okommenterade och okritiska publicering av Dahlströms irrläror, förvånas väl ingen, när en minst lika stor bluff nu reduceras till tyckande. NEJ, jag litar inte på att alla verifierade forskningsresultat skall visa sig felaktiga, när de nu entydigt visar att vi inte har någon säker metod för slutförvaring...

Erik B 2009-06-25

Nja ... ungefär lika mkt som jag litar på den statistiskt säkerställda kvalitén av den här typen av undersökningar, hehe :-)
Kommentera