Vi erbjuder

När vänder det i skogen?

Även om det ser dystert ut just nu finns det en stark framtidstro i skogen och i skogsindustrin. Den förnyelsebara råvaran är bland annat en del av lösningen på klimatproblemet. Nu gäller det för branschen att överbrygga de kärva tiderna.
Publicerad: Uppdaterad:

Skoglig arbetsmarknad Så sent som i höstas var det brist på skogsakademiker. Sedan vände arbetsmarknaden tvärt.
- Nu påverkas även våra medlemmar, men hittills har det bara varit några få varsel om uppsägning, säger Ramón Sánchez-Lövy, förhandlingschef på Naturvetarna.
Han varnar för att detta bara är början och att fler kommer att beröras.
Björn Lothigius på Skogs- och lantbruksarbetsgivarna, SLA, är inne på samma spår.
- Vi har fått signaler om att flera företag kommer att göra stora neddragningar av produktionen. I ett första skede kommer virkesköparna att drabbas bland akademikerna.

Industrin dippar

Han förklarar att nedgången i industrin påverkar verksamheten i skogen. Efterfrågan på virke har fallit dramatiskt.
- Det är svårt att uttala sig om hur långvarig och djup svackan kommer att bli. Ännu så länge sammanfaller minskad avverkning med ett naturligt stopp i samband med tjällossningen. Om nedgången blir långvarig finns det förstås risk att kompetens lämnar skogsnäringen.
Men han är övertygad om att det kommer en ny topp och att vi får vänja oss vid tvära kast i efterfrågan.
- Kom ihåg att energisektorn fortfarande är stabil. Efterfrågan på hyggesrester, klenvirke och massaved för energiändamål håller i sig.
Den svaga lönsamheten gör att vissa företag försöker hitta lösningar för att överbrygga nedgången utan att göra sig av med personal.
- Vi diskuterar arbetstidsförkortning med Skog- och träfacket, som bland annat organiserar maskinförare, säger Björn Lothigius. Den typen av diskussioner kan bli  är aktuella även med tjänstemännen.

Nej till lönesänkning

Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer säger nej till lönesänkningar, med hänvisning till ingångna avtal och att följa god sed på arbetsmarknaden.
- Lönesänkning är förknippat med flera nackdelar som till exempel att den sänkta lönen ligger till grund för ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen. Även sjukförsäkringen grundar sig på inkomsten, säger Ramón Sánchez-Lövy.
Vid den typen av frågor ger han rådet att kontakta akademikerföreningen på arbetsplatsen eller ringa Naturvetarna. Detsamma gäller om det blir aktuellt med uppsägningar.
Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna, bekräftar bilden av det allvarsamma läget i branschen.
- Produktionen har gått ner på alla områden, med undantag av hygienprodukter. Den lägre ekonomiska tillväxten ger en starkt minskad efterfrågan och prispress på skogsprodukter.
Hon förklarar att det var en tuff period även när industrin gick på högvarv med höga elpriser och råvarupriser. De priserna sjunker nu, vilket förstås gynnar industrin.
- Även den låga kronkursen är till fördel för skogsindustrin, men nedgången i industrin är så kraftig att kronkursen i de flesta fall bara hjälper marginellt. Hur effekten blir beror på marknad, produktmix och valutasäkringar. De företag som verkar globalt har fördelen att de kan se över verksamheten och göra omprioriteringar.
Stora Enso är ett sådant exempel, som flyttar produktion till Sverige tack vare den låga kronkursen.
- Men kom ihåg att valutaförändringar kan gå snabbt, där en fördel kan vändas till en nackdel.

Enorm potential

I grunden har dock Marie S. Arwidson en mycket positiv syn på möjligheterna för skogen och skogsindustrin.
- Potentialen är enorm där skogen är en del av lösningen på klimatproblemen. Vi ser en trend mot mer byggande i trä, som är ett energieffektivt material. Kom ihåg att skogsindustrin är en del i vår vardag med till exempel papper och hygienartiklar.
Hon hoppas att rotavdraget kan ge en skjuts i byggandet. Lika mycket har hon höga förväntningar på forskning och utveckling.
- Svartlutsförgasning är en teknik som är under utveckling och har restprodukter från massaindustrin som råvara. Intressant också med förnyelsebara material som kan ersätta plast, bland annat med hjälp av nanotekniken.
Marie S. Arwidson menar att det finns en potential att öka tillväxten i skogen. När det vänder i industrin kommer råvaran att behövas.
- Tillväxten kan öka med bibehållen respekt för den biologiska mångfalden och andra naturvärden. Det är min övertygelse.  

 

Relaterad artikel:

Sverige har förlorat sin ledande roll inom internationella skogsfrågor

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies