Frågor & svar
Vi erbjuder

Enorma möjligheter i klimatkrisens spår

Många nordiska fackliga organisationer vill att det egna landet ska vara pådrivande i omställningen mot ett uthålligt samhälle. Det behöver inte heller finnas en motsättning mellan klimatåtgärder och sysselsättningen. Tvärtom är det naturligtvis så att de länder som vidtar förnuftiga åtgärder kommer att få ett försprång. Den 3 juni arrangerade NFS, Nordens fackliga samorganisation, en konferens om facket och klimatet.

Publicerad: Uppdaterad:

Klimatavtal En viktig förutsättning är att ett starkt klimatavtal kommer till stånd i Köpenhamn. Utan ett internationellt avtal finns en betydande risk att energiintensiva verksamheter flyttar till länder med låga eller inga utsläppskrav. En sådan utveckling gynnar givetvis varken miljön eller sysselsättningen i Sverige. Ett fackligt krav är att det finns trygghet i omställningen för den som drabbas.

Det behövs ett nytt trygghetssystem där individernas möjligheter att vara attraktiva på arbetsmarknaden genom hela sitt arbetsliv står i centrum. Istället för livslång anställning bör framtidens goda arbetsgivare sörja för kompetensutveckling, karriärstöd och ekonomiskt skydd.

Satsa på forskning 

Regeringen bör också satsa på forskning och utveckling inom en stor bredd av områden med bäring på klimat- och energifrågan. Visserligen kommer det att ta lång tid innan vi kan skörda frukten av dessa satsningar, men å andra sidan finns här en verklig potential att reducera de globala utsläppen samt bygga en stark svensk industri baserad på nya energikällor och klimatanpassad produktion.

Satsningar på forskning och utveckling är en nödvändighet om vi ska lyckas förena en god levnadsstandard för hela världens befolkning, utan att utarma miljön. Länder som Indien, Kina och Brasilien utvecklas raskt och det finns inga möjligheter för nuvarande OECD-länder att minska sina utsläpp, så att detta kompenserar för de utsläppsökningar som skulle ske utan teknikutveckling.

Tekniköverföring till utvecklingsländer är både en skyldighet och möjlighet. Sverige skulle kunna skapa många inhemska jobb genom att exempelvis satsa på att göra den solcellsteknik som Ångström Solar Center forskat fram tillgänglig för utvecklingsländer till en låg kostnad. Potentialen för solcellsmarknaden är enorm globalt och här finns svensk kompetens. Inom förnyelsebar energi, koldioxidfångst och lagring, återvinning, byggsektorn, transporter samt inom ett hållbart jord- och skogsbruk finns stora möjligheter att skapa ny sysselsättning, enligt den internationella fackliga samorganisationen, ILOs rapport om gröna jobb.

Allt att vinna på ny teknik  

Det finns ingen anledning att tro att ny teknik med låga koldioxidutsläpp skulle ha en sämre förmåga att generera jobb än fossilbaserad teknik. Dessutom kommer det att finnas en enorm marknad för denna nya teknik internationellt när kraven på energieffektivisering och låga koldioxidutsläpp skärps. Sverige har allt att vinna, såväl socialt som ekonomiskt på att satsa på utveckling och produktion av dessa tekniker. Självklart beror utfallet på den politik vi för. Med en defensiv politik som ägnar kraft åt att kämpa emot förändringarna minskar våra möjligheter, men går vi till offensiv och vågar tro att de trender vi redan ser kommer att hålla i sig har Sverige alla möjligheter att bli ett föregångsland.

Madelen Nilsson, ordförande för Naturvetarna
Marita Teräs, informationschef Naturvetarna, Sacos representant i NFS klimatgrupp

 

Här är Naturvetarnas klimatpolicy.

Kommentarer

Kommentera