Fråga oss här!
Vi erbjuder

Jan Lindström 2009-07-29

Den artikel om Antarktis s.k uppvärmning som Karin Bojs refererar till har blivit ifrågasatt även från forskare inom AGW-lägret. Genom att ta med temperaturdata från 50-talet, med tveksam kvalitet, kan man statistiskt få fram en positiv trend. Anammar man AGW-hypotesen antagande att den antropogena påverkan på klimatet först blir skönjbar på 70-talet så finns ingen positiv trend alls. T.o.m svagt negativ. (Dvs ingen temp-ökning alls). Isutbredning utanför Antarktis har de senare åren varit "all-time high". Båda dessa fakta har Karin Bojs nogsamt undvikit eftersom de kan tolkas som "klimatskeptiska". Jag kan därför i viss mån förstå de arga mail hon verkar få ibland. Att miljöfrågor har hamnat i skuggan av klimatet råder det ingen tvekan om. Det kommer att fortsätta eftersom politikerna äntligen får "rädda världen" utan att det egentligen kommer att gå att verifiera insatsernas betydelse på något sätt. Men då slipper man ta i de mindre glamourösa miljöproblemen istället. Jag skulle önska att Naturvetaren berskriver den process som låg bakom beslutet att stödja IPCC och dessutom hur Naturvetarens eget policydokument kom till. Jag tror att det är mycket olyckligt att Naturvetaren okritiskt ställer sig bakom IPCC som INTE är ett vetenskapligt organ utan ett politiskt sådant som dessutom - enligt deras egen utsago - går ut på att fastställa människans påverkan av klimatet. Dvs.inte förutsättningslöst se om det går att verifiera en sådan påverkan globalt. Sådant brukar normalt benämnas "cherrypicking".