Fråga oss här!
Vi erbjuder

Naturvetarna firade med klimatseminarium

Solceller stod i fokus på Naturvetarnas klimatseminarium i Stockholm 21 januari. Närmare 200 personer var med och firade fusionen mellan Naturvetareförbundet och Agrifack.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarnas ordförande, Madelen Nilsson, ledde klimatdebatten med bland andra Elin Vinger, teknisk vetenskaplig attaché i Japan. Foto: Lars-Erik Liljebäck

 

Nio av tio klimatforskare ställer sig bakom FN:s klimatpanel, IPCC, som har slagit fast att mänsklig påverkan gör att klimatet blir varmare. Istäcket över Arktis har minskat med en femtedel sedan 1960 och nästan alla glaciärer drar sig tillbaka, vilket bland annat ger problem för länder som är beroende av glaciärer för sin färskvattenförsörjning.
Havsytan stiger som en följd av vattnets utvidgning och nederbörden ökar i redan regnrika områden, medan torra områden blir ännu mer nederbördsfattiga.
Mikael Tjernström, klimatforskare vid Stockholms universitet, var en av talarna vid Naturvetarnas klimatseminarium i Stockholm 21 januari, då det nya förbundet firade fusionen mellan Naturvetareförbundet och Agrifack.
– Det behövs mer forskning om följderna av ett varmare klimat, till exempel vet vi inte vad som händer när systemet mättas, alltså när haven och växterna inte kan binda mer koldioxid. I dagsläget tas ungefär hälften av de ökande koldioxidutsläppen upp av haven och vegetationen.

 

Utsläppen måste sluta

Mikael Tjernström är övertygad om att utsläppen av koldioxid, som är den största klimatboven, måste upphöra på sikt om uppvärmningen ska kunna hejdas.

– Frågan är hur vi hanterar det. Om vi fortsätter som i dag kommer jordens medeltemperatur att öka med fyra grader fram till 2100 enligt våra klimatmodeller.
Han menar att det behövs en bred palett av lösningar, där solen har en given plats. Marika Edoff, forskningsledare vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala, menar att solen har en otrolig potential om forskarna lyckas tämja den.
– I dag är solceller en dyr teknik som måste bli effektivare med högre verkningsgrad och bättre material. Tunnfilmen som inte är tjockare än tre mikrometer är bättre än kristallint kisel.
Marknaden för solceller växer snabbt, 40 procent per år under de senaste tio åren. Redan nästa år beräknas värdet för solceller på världsmarknaden uppgå till 40 miljarder euro.

 

Elmätaren går bakåt

Tyskland är världsledande både i användning och tillverkning av solceller. Där är elbolagen tvingade att köpa el från solceller till ett pris som är bestämt 20 år framåt. Många privata husägare har solceller som producerar el som säljs till elbolagen.
– Kunden kan se när elmätaren går bakåt. Solcellerna hemma producerar då mer el än vad hushållet konsumerar, sa Marika Edoff.
Hon tror på solcellstillverkning i Sverige, men då måste elpriset bli högre.
– Kan Norge ha en lönsam solcellsindustri så kan vi.
Japan har ända sedan oljekrisen på  1970-talet haft en statlig satsning på utveckling och tillverkning av solceller. Därför var Japan länge nummer ett i världen på solceller tack vare långsiktiga investeringsstöd och forskningsstöd, liksom att el från solceller kan säljas till nätet. 
– Jag är övertygad om att det finns en marknad för export av svensk energi och energieffektiv teknik i Japan, bland annat när det gäller energisnålt byggande, sa Elin Vinger, teknisk vetenskaplig attaché i Japan.
Vad kan då Sverige lära av Japan?
– Att staten sätter höga långsiktiga mål och inför olika styrmedel som kan stimulera teknikutvecklingen och produktionen. Det ger trygghet för de företag som satsar och inte minst finns det ett positivt symbolvärde i att staten tror på tekniken.
Om inte staten går före menar hon att risken är stor för att fler solcellsföretag lämnar Sverige.

Läs mer
Så klarar vi klimatet – Tema i Naturvetare 1-09

Naturvetarna om klimatet (policyskrift) 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kökskranar 2014-07-09

Det är läskigt vad som händer i naturen. Solceller blir ju bättre och bättre, men i vårt klimat dröjer det ju tyvärr. Här måste ju tekniken förbättras först innan man kan gå över helt. Men den dagen hoppas jag kommer snart.

Kommentera