Vi erbjuder

Klimat och avskogning

På FNs generalförsamlings sextiofjärde ordinarie möte, som hölls i New York 23 september, talade statsminister Fredrik Reinfeldt å EUs vägnar inför FNs samtliga medlemsstater. Klimatfrågan och även skogens roll uppmärksammades i talet.
Publicerad: Uppdaterad:

Skog och klimat Den 25 september talade statsministern i egenskap av EUs ordförande på FNs generalsekreterare Ban Ki-moons högnivåmöte på temat REDD,Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, det vill säga hur man kan minska klimatutsläpp genom minskad global avskogning.

På mötet deltog 13 stats- och regeringschefer samt Världsbankens chef Robert Zoellick.
– Kopplingen mellan avskogning och klimat är mycket spännande och har seglat upp som ett av de element i klimatförhandlingarna där många har mycket att vinna, säger Nilla Thomson, ordförande för delförbundet Skogsakademikerna. Hon har i sitt arbete i Miljödepartementet har dragits in i klimatarbetet under ordförandeskapet.

– Men det är också en komplicerad och känsloladdad fråga och helt avhängig möjligheterna till finansiering.

Också i Sveriges riksdag

Global avskogning var också temat i riksdagens andrakammare den 28 september. Miljö- och jordbruksutskottet hade bjudit in parlamentariker från EUs alla medlems- och kandidatländer samt från EU-parlamentet på ett seminarium ordnat av riksdagens miljö- och jordbruksutskott.
Sveriges miljöambassadör Erik Hammarsköld företrädde ordförandeskapet och höll ett mycket uppskattat tal på temat "Climate change and deforestation – a presidency perspective".
EU-parlamentarikerna värderade särskilt de praktiska erfarenheter som redovisades av jägmästare Göran Nilsson Axberg, Stockholm Environment Institute, SEI, samt professor Cathrine Potvin, McGill University, Kanada.
– Temat var avskogning och klimat, REDD, alltså detsamma som mötet i FNs generalförsamling, berättar Nilla Thomson.

Bilden: Miljöambassadör Erik Hammarskjöld, Miljödepartementet, Björn Gunnarsson Wessman, kanslichef, miljö- och jordbruksutskottet och Claes Västerteg (c), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet på podiet.

Läs mer om EU vid FNs årsmöte 
Läs statsministerns tal om klimat och avskogning 
Klimat och avskogning i riksdagen 28 september

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies