Vi erbjuder

Kan det vara idé att starta eget?

Att starta eget just när man är på väg att bli arbetslös kan ha sina risker.
Publicerad: Uppdaterad:
Hej, dåliga tider med risk för uppsägningar på jobbet. Funderar på möjligheten att starta eget. Vad bör jag tänka på?

Erika

Svar:

Den situation du beskriver är tyvärr ingen bra drivkraft för att starta eget. Samhällets regelverk och skyddssystem är inte konstruerade för att hantera detta. Har du inte en unikt god ekonomisk situation bör du se till din egen trygghet. Grunden för denna finns inom a-kassan och förbundets inkomstförsäkring.

Huvudfrågan är om du betraktas som företagare. För att göra det måste tre kriterier uppfyllas:

1. Du är direkt eller indirekt ägare eller delägare i näringsverksamhet.

2. Du är personligt verksam i rörelsen.

3. Du har väsentligt inflytande över den.

Om du startade ditt företag parallellt med ett heltidsarbete för minst tolv månader sedan och inkomsten varit högst 1 920 kronor/vecka är verksamheten en "bisyssla". Du kan då få fortsätta med den i samma omfattning som innan arbetslösheten samtidigt som du uppbär a-kassa. Skulle rörelsens omfattning öka upphör ersättningsrätten. Det finns också en regel om "begränsat företag" som gör att man i vissa fall kan få behålla sitt företag om man blir arbetslös.

Det är numera svårt att få så kallat starta eget-bidrag. Skulle du ändå få det har du samma ersättning som vid arbetslöshet i högst sex månader. Om du startat företaget utan parallell anställning har du en gång under företagets "livstid" rätt till ett uppehåll med a-kassa på grund av arbetsbrist.

Väljer du att lägga ned företaget – dvs avyttra samtliga tillgångar och avregistrera det – har du rätt till a-kassa. Ersättning kan aldrig utgå på grund av naturliga säsongsvariationer. Du måste uppfylla såväl kassans medlems- som arbetsvillkor. Tänk också på att ersättningen står i direkt proportion till den lön du tagit ut (aktiebolag, AB) eller nettointäkt (enskild firma och handelsbolag, HB).

Behöver du utförligare svar, rekommenderar jag att du talar med två handläggare på AEA vid två olika tillfällen, för att försäkra dig om att du får samma svar – a-kassefrågor är ofta bedömningsfrågor. 

Läs mer
AEAs företagarinformation

Text: Urban Åhgren

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies