Vi erbjuder

Hur ska jag som chef lägga upp lönesamtalen?

Jag är chef för fem personer. Snart är det dags för löneförhandling. Hur ska jag lägga upp lönesamtalen för att kunna använda lönesättningen som ett verktyg för att styra verksamheten?
Hälsningar Stina
Publicerad: Uppdaterad:
Svar till Stina

Det finns några grundläggande frågor som är viktigt att klara ut för att du skall kunna använda löneinstrumentet för att styra verksamheten.

Dessa är:

1. Att det finns mål för den verksamhet där du är chef och att det är möjligt att bryta ner dessa mål på individnivå. Målen bör helst vara mätbara så att de kan utvärderas.

2.  Att du som chef kan påverka löneutrymmets storlek , det vill säga att du är lönesättande chef . För att kunna påverka löneutrymmet krävs det ofta att du är ute i god tid. Fundera igenom behovet av löneökningar på din avdelning och ta upp frågan innan alla centrala beslut är fattade om fördelning av det totala löneutrymmet.

3. Kollektivavtal ger olika förutsättningar för löneprocessen. Ta reda på hur det ser ut hos dig. Det är ofta bra att tidigt involvera de fackliga organisationerna i löneprocessen. Det kan även finnas andra dokument/policys som påverkar löneprocessen i din organisation.

Två delar i löneprocessen

Själva löneprocessen kan delas upp i två delar, där den första delen handlar om vilken lönestruktur du vill ha på din arbetsplats för att till exempel kunna konkurrera om kvalificerad arbetskraft. Där kan de fackliga organisationerna vara mycket bra samarbetspartner.

Den andra delen handlar om de anställdas möjlighet att påverka sin löneutveckling. Det måste vara tydligt mellan dig och den anställde vilket arbete de förväntas utföra och att det finns individuella mål.

Löne- och utvecklingssamtalet är en dialog, där du och medarbetaren följer upp arbetsinsatsen när det gäller prestation, ansvar och uppnådda resultat. Ni blickar framåt och diskuterar det kommande årets arbetsuppgifter, ansvar och mål. Mot den bakgrunden diskuterar ni sedan löneutvecklingen, men det är du som chef som sätter lönen. När lönesamtalet är avslutat ska ni vara överens om lönehöjningen.

Men det är först när förhandlingen med de fackliga organisationerna är avslutad som lönerna formellt är helt klara. Ibland har du inte tillräckligt stort löneutrymme för att kunna premiera goda insatser. Då kan det finnas andra belöningar, som till exempel bonus eller en avancerad utbildning.

I planerings-/uppföljningssamtalet går ni tillsammans igenom måluppfyllelse för arbetet, ändrade förutsättningar, behov av kompetensutveckling och annat som påverkar arbetets utförande. Efter det samtalet kan ni gemensamt göra ett enkelt protokoll eller en handlingsplan som visar att ni är överens.

Om en medarbetare är mindre framgångsrik i sitt arbete är det särskilt viktigt att ta upp i lönesamtalet hur han/hon kan förbättra sin arbetsinsats och därmed löneutveckling. Glöm inte att göra en handlingsplan och följa upp den vid nästa utvecklingssamtal.

När lönesamtalen för hela gruppen är avslutade, skall lönerna fastställas och löneförhandlingen med de fackliga organisationerna avslutas. Gör en egen sammanfattning av löneprocessen för din egen utveckling – det är starten för nästa löneprocess.

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies