Vi erbjuder

Hur kan jag utvecklas som chef?

Jag är ny som chef och undrar vad jag bör tänka på för att utvecklas i min chefsroll? Som naturvetare är jag också expert inom mitt område. Hälsningar Isabelle
Publicerad: Uppdaterad:

chefskap Det krävs mod och tydlighet när man är chef. När du får rollen som chef på din arbetsplats, så kommer du att helt eller delvis lämna din roll som expert och du kommer i stället att leda och utveckla dina medarbetare för att uppnå resultat. Eftersom du ska vara mellanchef kommer du att ha en dubbelriktad roll. Du har å ena sidan ledningens krav gent­emot dina medarbetare, samtidigt som du i ledningsgruppen ska driva frågor, som är viktiga för dina medarbetares utveckling.
 Det är angeläget att du från början klargör, vilka förutsättningar du får, för att vara chef på din arbetsplats.

Därför bör du ta reda på:
1) Vad är de övergripande målen för verksamheten och vad innebär det för den enhet du ska driva?
2) Hänger ansvar och befogenheter ihop för ditt uppdrag?
3) Vem är din chef – är din ställning i organisationen klarlagd?
4) Vilket stöd kan du själv förvänta dig? Ofta är det bra att skaffa sig ett eget nätverk utanför arbetsplatsen där du mera fritt kan ta upp frågor som rör din arbetsplats.
 Slutligen – du blir utnämnd till chef, men för att vara chef som måste du bli accepterad som ledare av dina medarbetare. En av de viktigaste förutsättningarna är att du vågar vara chef, att du är tydlig med  vilka mål verksamheten ska uppnå och att du leder, utvecklar och följer upp dina medarbetare.
Att tidigt sätta upp individuella mål för dina medarbetare och ha både utvecklings- och lönesamtal utifrån individuellt uppsatta mål, kommer att hjälpa både dig och dina medarbetare att göra ett bra jobb. Och tänk på att de flesta medarbetare vill göra ett bra jobb – och gärna vill få bekräftelse och uppskattning för bra arbetsinsatser!
 För att få erkännande som ledare måste du också driva din enhet framåt och kunna kommunicera för dina medarbetare vad du vill uppnå. De bör också se, att du faktiskt uppnår resultat, när det gäller att driva verksamheten framåt.


 

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies