Fråga oss här!
Vi erbjuder

Högt i tak föder kreativitet

I alla organisationer, på arbetsplatser och myndigheter är det viktigt att man har högt i tak och en tillåtande attityd. Man måste våga uttrycka sin åsikt.

Publicerad: Uppdaterad:

ledare Under mitt fackliga engagemang på olika arbetsplatser har jag vid ett flertal tillfällen ställts inför situationer att allt inte står helt rätt till.

Det börjar som en känsla som går över i en tydlig bild av att arbetsplatsen inte har högt i tak. Det visar sig på olika sätt och det är inte alltid man förstår varför. I vissa fall kan det vara chefen som sätter agendan men långt ifrån alltid, det kan också vara en informell ledare som lägger sordin på verksamheten, eller någon kollega som är starkt revirhävdande och vill styra agendan utifrån egna syften.

Men är det då något problem, varför allt detta snack om tillåtande attityd och högt i tak? Det funkar väl rätt bra ändå? Jo, för all del men många gånger visar det sig att det kan leda vidare och få allvarliga konsekvenser om man inte gör något åt saken. Risken är uppenbar att man finner sig i situationen och att kritiken tystnar.

På arbetsplatser med problem av olika slag är det inte ovanligt att det i förlängningen leder till exempelvis mobbning.

Men även om det inte går så långt finns det en rad faktorer som har direkt koppling till en tillåtande attityd och högt i tak. Det finns flera argument, eller snarare fakta, som visar på varför det är viktigt:

Arbetsmiljön – om du känner att du inte har möjlighet att säga vad du vill så vaktar du din tunga med följd att arbetsglädjen minskar.

Kreativitet – kreativa människor har åsikter och vill uttrycka dem. Hindras de så leder det i förlängningen många gånger till att de drar vidare till grönare ängar.

Rekrytering – en arbetsplats med dålig stämning har svårare att locka till sig nya medarbetare.

Lönsamhet! - det är mycket enkelt!

Trivs du på ditt arbete, så gör du ett bättre jobb, gör du ett bra jobb blir det roligare, har du roligt på jobbet har du lättare att vara kreativ och se nya vägar för företaget, och därmed utvecklas företaget och lönsamheten förbättras! Det är lite av katten på råttan …

Tänk så enkelt det kan vara, och samtidigt så svårt. Hur ser det ut hos dig? Har ni högt i tak på din arbetsplats? Känner du dig osäker på vad du törs säga på avdelningsmötet? Tystnar dina kollegor då chefen uppenbarar sig i fikarummet? Eller viskas det i korridorerna om ett utbrett missnöje men ingen törs agera?

Det här är bara ett av de tillfällen som du kan få hjälp och styrka av ditt fackliga medlemskap. Tala med din lokala fackliga förtroendeman. Informera er om hur läget är och gemensamt kan ni föra saken vidare. För jag hoppas att du törs säga ditt hjärtas mening!  

Tummen upp:
Övergödningen av Östersjön minskar, visar beräkningar av Fredrik Wulff, professor i marin systemekologi vid Stockholms universitet. Dessutom börjar torskbestånden att återhämta sig.

Tummen ner:
Att vi i Sverige fortfarande har utrikes födda med akademisk examen som inte har fått en chans på den svenska arbetsmarknaden.

Text: Christer Yrjas

Kommentarer

Johan Iwald 2009-10-03

Bra ledare!
Kommentera