Fråga oss här!
Vi erbjuder

Malin 2009-05-06

När vi pratar om problem som inte löser sig av sig självt, så behöver de belysas. Om chefen inte "är man nog" att höra sanningen och medarbetarnas åsikter, då har vi ett problem. Jag ser positivt på att erbjuda missnöjda medarbetare ett rakt sätt att förbättra ledningen på (och självklart bör löpande utvärdering ske så ALLA medarbetare får chansen att framföra sina åsikter och förslag). Tror även att tillvägagångssättet ovan ger en bättre medarbetare eftersom denna tvingas inse att det inte är en dans på rosor att leda och förändra.