Frågor & svar
Vi erbjuder

Anke 2009-05-19

Rubriken och inledningsstycket suggererar att det finns något som "besvärliga medarbetare". Om jag som chef utgår från den kategoriseringen är jag redan på väg at trappa upp en konflikt, istället för att fokusera på faktiska händelser, samt att jag inskränker förmågan att skiljer mina reaktioner från det faktiska händelseförloppet. Kanske konsulten menade något annorlunda än det som lyfts mest i artikeln? Jag hoppas verkligen det - speciellt om han citeras av en facklig organisation som ska bevaka alla medlemsintressen. Även intressen av de medarbetarna som har blivit klassad som "besvärliga" av sin chef.