Fråga oss här!
Vi erbjuder

Konsten att hantera besvärliga medarbetare

Besvärliga medarbetare finns på varje arbetsplats. Lös problemen genom att ändra fokus, råder ledarskapskonsulten Roberto Capotondi. Martyrer, informella ledare och manipulatörer - negativa beteenden och attityder påverkar såväl produktiviteten som stämningen på arbetsplatsen.
Publicerad: Uppdaterad:

manualen Roberto Capotondi är beteendevetare med erfarenhet av ledande befattningar och författare till en rad ledarskapsböcker, bland annat Chefens bäste vän och Elaka chefens goda råd. Hans råd till chefer är att undvika att fokusera på medarbetarnas personlighet och istället fokusera på uppgiften.

 – Det vanligaste jag möter när jag talar medarbetarproblem med chefer, är att det handlar om personkemi. Det går att undvika om man istället fokuserar på den gemensamma uppgiften, säger Roberto Capotondi.

Alla är vi olika

Han vänder sig mot att medarbetare ofta delas in i ett fåtal kategorier.

– Det finns hur många olika typer som helst och alla behöver inte vara besvärliga, vi måste acceptera att vi alla är olika. Däremot har vi en uppgift att lösa och det är i relation till den man bör betrakta en medarbetare. Det gäller att lära sig den svåra konsten att hantera de så kallade besvärliga medarbetarna.

De som skyller ifrån sig kan ha utvecklat det till en konstform.

– Bäst är att följa upp och kontrollera, bemöt bortförklaringar genom att be om ett gemensamt möte med alla inblandade i projektet. Be var och en beskriva sin version av händelsen och efter det kan du dra dina slutsatser. Du har lyssnat och sett hur de betedde sig mot varandra under mötet, säger Roberto Capotondi. Martyren kan finnas på alla arbetsplatser.

– Visa att du uppskattar dennes arbete och att du ser att saker blir gjorda. Men fall inte in i det indirekta sättet att kommunicera.

Bevaka den konfliktbenägne

Den konfliktbenägna medarbetaren ”råkar” i konflikt överallt och är alltid ett offer när det händer. Omgivningen däremot uppfattar den konfliktbenägne medarbetaren som alltför känslig.

– Anteckna händelseförloppet och omständigheter, det ger dig underlag för en konstruktiv diskussion. Finns ingen lösning är de en hjälp för att styrka dina skäl till en eventuell uppsägning. Upprorsmakaren på arbetsplatsen kan också vara den som är ute efter det informella ledarskapet. Det är alltid en utmaning att stå framför en medarbetare som levererar kritik mot ditt ledarskap.

– Fråga vilka andra medarbetare hon talar för. Ingen får föra någon annans talan om det inte finns underskrifter på det. När du visar att du menar allvar slipper du bemötandet framöver, säger Roberto Capotondi.

– Det är nyttigt att få medarbetarnas åsikter men de ska vara sakliga påståenden och inte föras fram av en person som av olika skäl gillar bråket i sig.

Hjälp till att prioritera

Har du någon gång fått höra att ”det där är inte mitt bord”? Oftast finns det två situationer då man brukar få höra det. Dels då du undrar över varför vissa arbetsuppgifter inte blivit utförd, dels när du ska dela ut nya arbetsuppgifter.

– Ha som regel att alltid ge dina medarbetare tydliga arbetsbeskrivningar. Beskriv deras arbetsuppgifter in i minsta detalj och vad du förväntar av dem om det behövs. Medarbetare som ”har mycket nu” kan försöka slippa undan en arbetsbörda.

– Erbjud dig att sitta ner och gå igenom arbetsuppgifter, metoder och prioriteringar. Bli inte förvånad om du möter motstånd.

Finns det en besserwisser på kontoret?

– Be denne utveckla sina framtidsvisioner, gärna en ordentlig förklaring som hjälper dig att anpassa dina beslut. Krav gör det inte lika ”roligt” längre, säger Roberto Capotondi.

”Vi och dom” är en attityd som finns på nästan alla arbetsplatser, det kan uppstå mellan avdelningar och medarbetare med olika funktioner.

– För att skapa ”vi”-känsla mellan olika avdelningar och medarbetare kan krävas ett långsiktigt och ihärdigt arbete. Öka kommunikationen och antalet kontaktytor.

Text: Margaretha Eldh

 

Fakta om Roberto Capotondi
Ålder: 39

Familj: Hustru och fyra barn (1, 5, 6, 8)

Bakgrund: Teologie kandidat och filosofie magister i psykologi, pedagogik och etik.

Karriär: Driver företag inom rekrytering och Internetmarknadsföring.

Aktuell: Med de båda praktiska handböckerna Anställa första gången och Rekrytera själv, med råd och tips om hur man undviker dyrköpta misstag vid rekrytering. Även författare till Chefens bäste vän och Elaka chefens goda råd i nytryck.

Ladda ner artikeln som pdf

Läs fler Manualer ur Naturvetaren och Naturvetare

Kommentarer

Anke 2009-05-19

Rubriken och inledningsstycket suggererar att det finns något som "besvärliga medarbetare". Om jag som chef utgår från den kategoriseringen är jag redan på väg at trappa upp en konflikt, istället för att fokusera på faktiska händelser, samt att jag inskränker förmågan att skiljer mina reaktioner från det faktiska händelseförloppet. Kanske konsulten menade något annorlunda än det som lyfts mest i artikeln? Jag hoppas verkligen det - speciellt om han citeras av en facklig organisation som ska bevaka alla medlemsintressen. Även intressen av de medarbetarna som har blivit klassad som "besvärliga" av sin chef.

Malin 2009-05-06

När vi pratar om problem som inte löser sig av sig självt, så behöver de belysas. Om chefen inte "är man nog" att höra sanningen och medarbetarnas åsikter, då har vi ett problem. Jag ser positivt på att erbjuda missnöjda medarbetare ett rakt sätt att förbättra ledningen på (och självklart bör löpande utvärdering ske så ALLA medarbetare får chansen att framföra sina åsikter och förslag). Tror även att tillvägagångssättet ovan ger en bättre medarbetare eftersom denna tvingas inse att det inte är en dans på rosor att leda och förändra.

Erik 2009-04-23

Håller med Ylva, att försöka ta genvägen och hoppa över processen mellan människor för att direkt fokusera på uppgiften fungerar inte i längden.

Ylva 2009-04-23

Frågan är om medarbetarna som bemöts på det sättet som Roberto beskriver verkligen blir bättre medarbetare? Jag tycker att det låter mer som att försöka kväsa beteenden som man som ledare har svårt för. Hjälper kanske för stunden men blir klimatet bättre? Jag skulle vilja höra "vad händer sen då?"
Kommentera