Vi erbjuder

Grön IT för smarta energilösningar

Forskningsläget i gränslandet mellan IT och miljöteknik har kartlagts i en utredning från Vinnova. I ett nytt regeringsuppdrag hoppas man kunna lyfta fram ny forskning med energieffektivisering som primärt mål.
Publicerad: Uppdaterad:

miljöteknik Som ett led i regeringens strategiska satsningar på forskning gav man i slutet på förra året Vinnova ett nytt regeringsuppdrag. Vinnova ska fördela 40 miljoner kronor på miljöteknik i gränslandet mellan IT och miljö. Området som populärt kallas grön IT har energieffektivisering som ledord.  

– Vi vill lyfta fram forskning som flyter i gränsskikten mellan traditionella forskningsområden. Potentialen hos dem är mycket hög, säger Lena Gustafsson tillförordnad VD på Vinnova.

Hennes förhoppning är att man ska kunna bidra med incitament till närmare kopplingar mellan forskning inom IT och miljöteknik.

– Det rör sig ofta om olika forskartraditioner som vi vill försöka gifta ihop och som kan komma till nytta. Inom området finns många småföretag som vi vill hjälpa med både etablering och att bilda nätverk.

Växande forskningsgren

Utredningen som gjorts av Professor Peter Arnfalk från Lunds universitet på uppdrag av Vinnova presenterades på ett seminarium i slutet av januari. Det är ett första försök till kartläggning av forskningen inom IT och miljö på svenska universitet och institut. Tillämpningen ligger framförallt inom transporter och byggnadssektorn, men även inom områden som industriell processoptimering, avmaterialisering och smidigare arbets- och mötesformer.

– Det finns en vilja att berätta om sin forskning hos dem jag kommit i kontakt med. Det rör sig om pionjärarbeten som jag tror har en stor potential framöver, säger Peter Arnfalk.

Enligt utredningen har 60 procent av forskningen hög eller mycket hög tillämpningsgrad. Peter Arnfalk som har en lång erfarenhet av miljöarbete tror att de stora samhällsomvälvningar som förestår, kommer att behöva en stor del av den forskning han stött på. Han tar bara Vinnovas ”traditionella” seminarium som exempel.

– Jag har flugit hit och det är jag nog inte ensam om. Tänk om vi hade haft ett webbmöte istället. Peter Arnfalk efterfrågar nu en politisk vilja och ett mod att utveckla området. Han hoppas på mer ”avantgardistiskt handlande” och att Näringsdepartementet vågar driva utvecklingen.

Goda förebilder

Departementssekreteraren Sofia Holmgren från IT-politiska enheten på Näringsdepartementet har stora förhoppningar på den nya forskningen och berättar för Naturvetare att man från statligt håll redan uppdaterar sin egen verksamhet.

– För att effektivisera energiförbrukning och få ner utsläpp är det självklart viktigt att staten går före som ett gott exempel. Vi håller i nuläget på med effektiviseringsåtgärder i regeringskontoren för att uppnå syftet.

Men Sofia Holmgren ser också svårigheten att få in ett hållbarhetstänkande på individnivå.

– Människor måste förstå att de är en del av kretsloppet och det kräver en hel del beteendeförändringar som kan uppnås med både piska och morot. Inom IT och miljöforskningen finns många intressanta och konkreta lösningar, som både kan göra oss mer medvetna och i längden också sänka energiförbrukningen.

Text: Johan Lennström

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies