Vi erbjuder

Fyra myndigheter blir tre

Redan den 1 januari 2010 kan det bildas tre nya myndigheter när fyra läggs ner. Regeringens utredare Gerhard Larsson föreslår en ny organisation för hela livsmedelskedjan. Förbundet Naturvetarna är positivt till grundidén att en myndighet är ansvarig för ett lagstiftningsområde.
Publicerad: Uppdaterad:

Säkrare livsmedel och en mer hållbar produktion från jord till bord är grundtankarna i Gerhard Larssons utredningm med namnet "Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion"  (SOU 2009:8). Även om Sverige har varit förskonat från stora livsmedelsskandaler vill han stämma i bäcken. Till saken hör också att EU har pekat på brister i organisationen för den svenska livsmedelssäkerheten.

– EU-anpassning är ett viktigt skäl till förändringen. Principen i EU är en lagstiftning – en myndighet, vilket ger en myndighet ett samlat ansvar för ett lagstiftningsområde, säger Gerhard Larsson.
Det innebär att all kontroll som har med foder, djur, växter, livsmedelsproduktion och konsumtion att göra hamnar inom den nya Livsmedelssäkerhetsmyndigheten.
– På så sätt undviker vi intressekonflikter som till exempel den mellan jordbrukets produktion och djurhälsa – smittskydd.
Till Livsmedelssäkerhetsmyndigheten vill han knyta ett vetenskapligt råd för riskvärdering av bland annat tillsatser i maten, GMO, smittspridning och annat som kan äventyra livsmedelssäkerheten.
Tidigare har ansvaret för livsmedelssäkerhet delats mellan Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Allt detta förs nu alltså över till en myndighet.
Naturvetarna stöder utredningens grundtanke, utan att kommentera detaljerna.
– Vi jobbar med frågan och håller på att samla in synpunkter från våra medlemmar på de olika myndigheterna, säger Jonny Andersson, ombudsman på Naturvetarna.
Vad händer med Jordbruksverket?
– Vissa delar försvinner, medan andra tillkommer, säger Gerhard Larsson. Den nya Myndigheten för jordbruk och landsbygdutveckling ska främja ett konkurrenskraftigt och miljöanpassat jordbruk, liksom en levande landsbygd i ett bredare perspektiv. Administrationen av EUs jordbruksstöd och landsbygdsstöd hamnar där. Huvudkontoret lokaliseras helt naturligt till Jönköping.
Vad kommer i stället för Fiskeriverket? 
– Myndigheten för havsresurser och fiske får ett nationellt samordningsansvar för havets ekosystem och vattenbruk, som jag räknar med kommer att växa i Sverige, säger Gerhard Larsson.
För alla nya myndigheter gäller att grundforskningen flyttas över till universiteten medan myndigheterna fokuserar på den tillämpade forskningen.
Att livsmedelskontrollen har kommunen som huvudman är han inte helt nöjd med. Han beskriver det som den felande länken som kan bli föremål för en särskild utredning.
En viss effektivitetsvinst blir det också med Gerhard Larssons förslag. Han räknar med att dagens totalt 2300 anställda kan minska till 2100.
Vad blir nästa steg?’
– Det kan handla om att också få in Skogsstyrelsens ansvarsområde i Myndigheten för jordbruk och landsbygdsutveckling

Läs utredningens förslag på regeringens webbplats.    
 

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies