Fråga oss här!
Vi erbjuder

Nyexaminerade naturvetare om utbildning och arbetsmarknad

En ny rapport av Naturvetarna visar att hela 28 procent av högskoleutbildade naturvetare inte skulle välja om sin utbildning, främst för att den inte förberedde dem för arbetslivet. Det kan leda till att det blir svårare att få ett kvalificerat och relevant jobb i förhållande till utbildningen.

– Vår undersökning visar ett tydligt samband mellan att veta vilka arbeten utbildningen kan ge och tiden det tar att få ett relevant jobb efter sin utbildning. Kopplingen till yrkeslivet brister i många naturvetenskapliga utbildningar och fler högskolor måste ta sitt ansvar, så framtida naturvetare kan hitta rätt på den komplexa arbetsmarknaden, säger Marita Teräs, strateg för naturvetenskaplig kompetens på Naturvetarna och delförfattare av rapporten.

Studenter i naturvetenskapliga ämnen har goda möjligheter att få jobb i linje med sin utbildning och andelen naturvetare i tjänstesektorn har ökat på senare år. 9 av 10 av naturvetare som tog examen 2010/11 menar att deras arbete är relevant för deras utbildning.Trots detta skulle var tredje naturvetare inte välja samma utbildning igen.Undersökningar av andra fackförbund visar liknande siffror.

Den främsta orsaken är missnöje med karriärmöjligheterna. Det är troligen en följd av att naturvetare känt sig oförberedda för arbetslivet och haft för lite kunskap om vilka arbeten och karriärinriktning deras utbildning kan leda till. Drygt hälften anser att lärosätet inte underlättat kontakterna med möjliga jobb och arbetsplatser.

Känslan av att vara oförberedd gäller framförallt nyexaminerade på generella utbildningar som miljövetenskap och kemi. På mer yrkesinriktade program som agronom och jägmästare är de flesta nöjda. Bland dem som kände sig väl förberedda vid examen gick det generellt snabbare att få jobb, och de fick oftare kvalificerade och relevanta tjänster.

– En orsak till att naturvetare är missnöjda trots att de flesta får relevanta och kvalificerade arbeten skulle kunna vara att de har förväntningar på arbetsmarknaden som inte stämmer med verkligheten. Därför föreslår vi att de akademiska utbildningarna följer upp hur det går för examinerade studenter och utvecklar utbildningarna och arbetslivsinformation därefter, säger Marita Teräs.

Naturvetarna kommer föra en diskussion med universitet och högskolor under 2015 för att öka medvetenheten om vikten av att koppla utbildning till arbetslivet och möjliga karriärvägar som naturvetenskapliga högskolestudier kan leda till.

Rapporten presenterades på ett seminarium där också en panel bestående av representanter från Utbildningsdepartementet, Svenskt Näringsliv, Sveriges Lantbruksuniversitet och Naturvetarnas studentråd diskuterade resultaten.

Se webbsändningen av seminariet

Läs debattartikeln "Chans för lärosäten att göra skillnad" i SvD Brännpunkt

Läs debattartikeln "Utbildning måste vara användbar2 i SvD Brännpunkt som slutreplik på en kommentar av Liberala studenter

 

Ladda ner rapporten:

 

Akademisk utbildning - en språngbräda för karriären

Senast uppdaterad: