Frågor & svar
Vi erbjuder

Kerstin Diamant 2009-07-13

Ja, det är mycket bättre att doktorander får tjänst med vanlig lön ur flera synpunkter. När det gäller möjligheten att GÅ MED i a-kassan innebär dock de nya reglerna att den som någon gång arbetat i Sverige och kan styrka detta med till exempel ett lönebesked kan bli medlem i a-kassan. Kontakta alltid AEA för vidare information: www.aea.se.