Fråga oss här!
Vi erbjuder

Enda kontakten med näringslivet

Studenter tar ofta själva initiativ till att skapa kontakter utanför universitetet trots att det ingår i universitetets uppgifter. Victoria Wang och Sofia Arnez skapade Framtidsnätverket. Ett mentorskap för biomedicinare på Karolinska Institutet.
Publicerad: Uppdaterad:

– Jag vill veta hur det är på arbetsmarknaden och specifikt hur det är att jobba som klinisk prövningsledare säger studenten Fanny Fagerdahl. Det är nog därför som jag fått Linda Kowallek som mentor.

Linda Kowallek jobbar jag som prövningsledare på IRW Consulting.
– Jag ville aldrig doktorera som många av mina kursare. Den senare fasen av läkemedelsutvecklingen lockade mycket mer. Examensarbetet på Astra Zeneca gav lite inblick i Läkemedelsvärlden som jag saknade under utbildningen.

Varför ville du vara mentor?

– Det är roligt att få ge tillbaka och dela med sig av sin erfarenhet till dagens studenter. Dessutom är det givande att ta rollen som mentor. Du tvingar dig att anstränga dig och får nya intryck säger Linda Kowallek.

 
Mer utsatt arbetsliv

Som student har du få kontakter med personer utanför universitetet. Samtidigt som du själv måste själv hitta din arbetsmarknad efter examen. Sara Sterner arbetar till vardags med rekrytering och headhunting. Ikväll står hon inför tjugo studenter och lika många mentorer på Karolinska Institutet och introducerar mentorskap. 
– Många val, nya ledarroller och ett utsatt arbetsliv kräver förberedelser redan som student. Det saknas ofta tid för reflektion och eftertanke. Såväl under studietiden som i arbetslivet.
Här kommer mentorskapet in. Det kan hjälpa både studenten och mentorn att reflektera, sätta upp mål samtidigt som du utökar ditt nätverk och får nya insikter.

Varför behövs en mentor?

– Det är nyttigt med ett bollplank och en av få kontakter med näringslivet. Jag behöver höra om hur andra innan mig har gjort säger Sofia Arnez som både är initiativtagare och adept i projektet.

Vad vill du göra?

– Nu breddar jag mig genom att läsa ekonomi. Jag tror det öppnar nya karriärvägar och vill kunna jobba på fler ställen än i labbet säger hon och ler. Karl Bergman ska bli mentor till Sofia Arnez.
– Jag hade definitivt haft nytta av att ha en mentor när jag pluggade. Det är ett bra initiativ av studenterna. Själv läste jag bioteknik på Chalmers. Men jag närmade mig näringslivet genom att plugga på GIBBS, en entreprenörsskola i Göteborg.

Bra exempel på möte med näringslivet

– Utbildningen vänder sig till studenter inom bioscience-fältet. Forskare får också möjligheten att kommersialisera innovationer. Genom samarbete med ett drivande team som är kunnigt inom affärsutveckling. Ett bra exempel på när representanter från akademi och näringsliv möts.

Framtidsnätverket löper under ett år och mentorparen förväntas träffas tre, fyra gånger per termin och avslutas med en avslutning i grupp precis som det började. Förhoppningsvis med klokare och mer erfarna såväl adepter som mentorer.

Kommentarer

Victoria Wang 2010-01-31

Hej Anna, Victoria här som grundade Framtidsnätet. Precis som du säger fanns mentorskapsprogrammet innan vi skapade Framtidsnätet. och dagens förbättringar nu är många. 1. Mentorerna får utbildning i hur man är en mentor och adepter får insikt i hur man ska vara en adept. Detta är inte givet för alla. Utbildningen hålls av en erfaren mentorkonsult som länge jobbat med rekrytering och karriär och själv hållit i andra mentorskapsprogram. 2. Adepter och mentorer matchas ihop inte bara grundade på vad studenten är intresserad av för yrke, utan även personliga intressen och mål. 3. Det är en adept per mentor och dem får tydliga riktlinjer i hur dem kan samarbeta med varandra. Av personlig erfarenhet från det gamla mentorskapet är att ingen riktig hade tid för att koordinera programmet som är en tidskrävande process. Själv önskar jag en mentor och fick inte ens någon. Mina klasskamrater som fick mentorer träffade dem knappt. Samarbete slutade oftast i att ingenting riktigt hände. Jag frågade min klasskamrater vad detta kunde ha berott på och kom fram till nog att varken adepten eller mentorn visste vad dem hade "för nytta" av varandra och hur ett adept-mentor förhållande går till i praktiken. Detta förändrade vi. När gick du ut? och vad gör du idag? Kanske är du intresserad av att vara mentor för en adept vår andra omgång 2010-2011? /Victoria Wang

Anna 2010-01-07

Mentorsprogrammet fanns ju redan på biomedicin innan detta sk Framtidsnätverket skapades... så vad är nyheten här? Fd Student...
Kommentera