Fråga oss här!
Vi erbjuder

EU-satsning på biobränslen dröjer

EUs jordbrukskommissionär tror på GMO-grödor, men menar att tiden ännu inte är mogen för att ha en gemensam satsning på biobränslen. Att satsa på mer skog kan vara ett sätt att motarbeta klimatförändringar. Men någon gemensam EU-politik inom skogsområdet är inte på gång.
Publicerad: Uppdaterad:

jordbrukspolitik – Jag fick en stark signal från  skogsländerna och skogindustrin att hålla oss borta från skogspolitiken. Vi har inga ambitioner att blanda oss i något som fungerar så bra, sa EUs jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel, när hon tog emot medborgare på ett öppet möte.

Viktig förklara jordbrukspolitiken

Att kommunicera jordbrukspolitiken är en hjärtefråga för henne.
– Det är viktigt att vi får EU-medborgarna att förstå varför EU behöver ha en gemensam jordbrukspolitik.
I det ligger att ha transparens. Till exempel finns varenda bonde som får EU-stöd redovisad på internet.
Det hänt saker under Mariann Fischer Boels tid, som att stödet till sockerproducenterna togs bort med följd att sockerpriset kunde sänkas med 36 procent.
– Vinreformen var svårast att genomföra. Inom vindistrikten finns starka traditioner och vi blev beskyllda för att vilja förstöra vinsektorn. Av säkerhetsskäl fick jag rådet att inte resa i södra Frankrike.

Livsmedelsimport till EU

Mariann Fischer Boel bedömer att EU inte kan bli helt självförsörjande på livsmedel.
– Framför allt importerar vi råvaror och förädlar och säljer dem vidare. Europeiska livsmedel har rykte om sig att ha hög kvalitet.
Andra stora utmaningar är vattenbrist och klimatförändringarna.
– Jag tror att GMO blir nödvändigt. Vi måste få fram grödor som är motståndskraftiga mot skadegörare och torka.
Kommissionen avvaktar om biomassa
Energigrödor är en annan het potatis, som det pågår samtal om inom EU.
– Jag tror att det finns många möjligheter inom biomassa och att det kan skapa nya jobb. Små lantbrukare skulle kunna investera tillsammans. Men vi har inte landat med våra diskussioner inom kommissionen ännu. Flera undersökningar pågår, sade hon.
Men ännu är det inte aktuellt att EU-kommissionen tar initiativ om energigrödor och biomassa.
– Jag tror vi måste vänta på nästa generation av biobränslen, sade Mariann Fischer Boel.

Kommentarer

Alarik Sandrup 2009-12-04

Att det inte finns en gemensam EU-politik för biobränslen stämmer knappast. Man har tagit bindande beslut på att 20 % av energianvändningen totalt och 10 % av energianvändningen i transportsektorn 2020 skall vara förnybar, vilket i praktiken innebär att stora volymer biobränslen kommer att mobilieras. Från bioenergiindustrin i Sverige och övr EU ser vi detta som en av de största påverkansfaktorerna för våra affärer. Att man valt att inte upprätta en EU-gemensam skogspolitik är en helt annan sak. Alarik Sandrup Bitr näringspolitisk chef Lantmännen Energi
Kommentera