Fråga oss här!
Vi erbjuder

Johan 2009-08-15

Visst är det häftigt att Sverige står som värd för prestigefull forskningsinfrastruktur. Men det kommer att ske på bekostnad av annan värdefull forskning. De pengar som regeringen lovat att investera i produktions och drift kostnader kommer ju att, även om regeringen hävdar annorlunda, i slutändan tas från den begränsade medel som varje år satsas på forskning.