Vi erbjuder

Doktorn ordinerar lövskog

Utmaningen för doktorand Matilda Annerstedt är att bevisa att lövskogen har läkande krafter för människor. Det finns några vetenskapliga studier som styrker hennes tes om att lövskog inpå knuten är positivt för folkhälsan.
Publicerad: Uppdaterad:

naturen Känner du också att du mår bra av att vistas i skogen. Tänk dig en bokskog i början av maj när vårljuset strilar ner genom det skira bladverket. Vitsippor, vårlök och andra blommor får fortfarande tillräckligt med ljus för att blomma.
Håll med om att den upplevelsen slår det mesta. Man riktigt känner hur livsandarna återvänder och man får ro i själen. Det har Matilda Annerstedt tagit fasta på i sin forskning. Hon är doktorand i miljöpsykologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Alnarp. Med rötter i den kliniska världen har hon tidigare jobbat både som distriktsläkare och röntgenläkare. Uppdraget är att undersöka lövskogens värden ur ett hälsoperspektiv.

Frustrerad läkare

Som läkare upplevde hon ofta en frustration över att inte kunna hitta en mätbar patologisk förklaring till många sjukdomstillstånd. Många symptom gick inte att hitta något verkningsfullt botemedel mot. Därför valde hon att byta spår och hitta lösningar i naturen.
– Fokus ligger på stress och mental ohälsa. De problemen är större än man anar och värda att ta på allvar. Det finns en obalans mellan hur vi biologiskt är skapade och hur vi lever. Så det är inte konstigt att stressrelaterade sjukdomar blir allt vanligare.
Enligt WHO kommer sjukdomar som är förknippade med mental ohälsa vara de största efter hjärt- och kärlsjukdomar år 2020 i stora delar av världen.
– Här menar jag att lövskogen och naturen har en viktig roll. Därför är det så viktigt att bevara skogen kring tätorter och få politiker och stadsplanerare att inse betydelsen av möjligheten att kunna vistas i naturen.

Socialt skogsbruk

Det kan också ge nya affärsmöjligheter för skogsägare som inriktar sig på socialt skogsbruk. På samma sätt som rehabiliteringsträdgårdar menar Matilda Annerstedt att skogsmiljöer med inslag av vedhuggning, röjning och andra sysslor i skogen kan ha en terapeutisk effekt.
Men det är svårt att bevisa vetenskapligt. Även om många studier visar på ett generellt samband mellan natur och hälsa är evidensen för att använda natur i strikt behandlande syfte ännu inte tillräckligt stark.
– Tre av fem studier som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter visar att naturen kan fungera som terapi vid särskilda sjukdomstillstånd. Den hjälper bland annat vid depressioner och störningar som till exempel ADHD. Detsamma gäller rehabilitering efter hjärtinfarkt och cancer.

Hjärnavbildningar

Tanken är att hennes forskning ska ta bevisningen ett steg till. Det ska hon bland annat göra genom att mäta puls, blodtryck och halten kortisol i blodet hos människor som vistas i lövskog. Kortisol är ett hormon som utsöndras vid stress.
– Jag hoppas också kunna göra hjärnavbildningar med hjälp av magnetisk resonanskamera, så kallad MR. Genom dem kan man utläsa hur hjärnan påverkas av stress och på så vis öka kunskapen kring varför yttre stimuli, som till exempel att vistas i lövskog, har betydelse för vår hälsa.
I en tidigare studier har hon undersökt hur människor upplever lövskogen, närhet till lövskogen, besöksfrekvens och hur länge de vistas där.
– Den studien visar på skillnader mellan lövskog och barrskog.  I lövskogen kunde man notera en lägre stressnivå hos försökspersonerna. Den positiva effekten kunde man inte se i barrskogen.

Lägre stressnivåer

I samma undersökning tittade man på vad de gjorde i lövskogen. Några rastade hunden, medan andra joggade, plockade bär eller bara var där för att uppleva skogen.
– Den sistnämnda kategorin som inte hade inte hade något särskilt mål med vistelsen uppgav lägre stressnivåer.
Hon påpekar att skog in på knuten uppmuntrar till fysisk aktivitet, vilket bevisligen är bra för hälsan. Det är ännu ett starkt skäl till att bevara och utveckla tätortsnära skogar.
– De ger människor sammanhang och föder ansvar för miljön, landskapet och hållbar utveckling.
Även om Matilda Annerstedt tror starkt på naturen som läkande kraft ser hon den inte som en patentlösning.
– Lövskogen kan bli en del av lösningen för personer som har stressrelaterade symptom. Men framför allt är lövskogen och naturliga landskap viktiga för folkhälsan i förebyggande syfte.


 

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies