Vi erbjuder

Biologer gör skogsbruket mer hållbart

Hur ser Sveriges framtida skogsbruk ut? Kommer produktionen att öka för att mätta skogsindustrins behov? Kommer vi fortfarande att se stora kalhyggen med några ensamma träd mitt i? Eller kommer det att se helt annorlunda ut?
Publicerad: Uppdaterad:

skogsvård Jag hoppas på det senare. Skogen är en stor resurs för Sverige och mycket pengar finns att tjäna. Men ingen tjänar i längden på att förvandla Sveriges alla skogar till plantager. Det mår varken vi eller naturen bra av.
Många arter har idag minskat drastiskt som följd av det moderna skogsbrukets framfart.

Ett mer hållbart skogsbruk är idag fullt genomförbart. Mycket forskning finns om alternativa tekniker till kalhuggning och dessa tekniker behöver inte betyda ett mindre lönsamt skogsbruk. Jag tror att den medvetna marknaden idag hellre väljer ett skogsbruk som bevarar den biologiska mångfalden än ett som gör att den minskar. Genom att släppa in fler biologer i skogsbranschen kan man göra Sveriges skogsbruk bättre.

Det kan inte skada att se saker ur en ny vinkel, och detta kan vi hjälpa till med. Med fler biologer i skogsbruket kan vi tillsammans skapa ett mer hållbart skogsbruk.

Mia Sklenar

biologistudent med inriktning på ekologi och naturvård vid Uppsala universitet

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies