Vi erbjuder

Biolog ligger steget före skogsmaskinerna

Genom att ligga steget före skördarna har biologen Mats Karström lyckats rädda värdefulla skogsmiljöer från att avverkas. Hans metod är att inventera skogen på hotade arter för att få den klassad som urskog. På det sättet har fler än hundra urskogar skyddats.
Publicerad: Uppdaterad:

naturskydd Här börjar urskogen, berättar Mats Karström och pekar på den trolska gammelskogen, där laven hänger som vitt skägg från stammarna och döda och halvdöda träd ligger åt alla håll.
Vi befinner oss i Luottåive fjällurskogsreservat med månghundraåriga granar och tallar och myllrande myrmarker.
Gammelskogen ligger avlägset mitt emellan Jokkmokk och Älvsbyn. Luottåive betyder ”platsen längst bort”, och det var både en bortglömd och hotad skog innan Mats ingrep och fick den skyddad.
– Urskogen är nästan helt försvunnen i Europa, ändå var det meningen att den skulle avverkas, berättar Mats när vi vandrar in i skogen under uppsikt av en flock lavskrikor.
Mats är lärare och biolog. Under två decennier har han utforskat över fyra hundra skogar i Jokkmokks kommun. Mer är hundra av dessa gammelskogar är i dag skyddade tack vare ”Steget före-metoden”, som han själv utvecklat.

Hotade svampar och lavar

Metoden går ut på att söka utrotningshotade svampar och lavar för att hitta de värdefullaste urskogsmiljöerna.
– Det räcker med att lära sig fem, tio arter för att kunna praktisera metoden och bli en duktig inventerare, berättar Mats, som i våras belönades med ett av Sveriges finaste naturvårdspriser, Artdatabankens Naturvårdspris.
– Luottåive var den första urskogen vi räddade och ligger mig särskilt varmt om hjärtat, säger Mats och leder oss in i sitt paradis.
Träden står glest och vi får hela tiden kliva över stammar och multnande lågor. Torrakor av tallar och granar står sida vid sida med taggiga granar och väldiga tallar.

Unik mångfald

Mats berättar om Luottåives unika mångfald av arter, som exempelvis den mycket ovanliga gammelgranskålen. Innan han upptäckte den i Luottåive hade bara ett fåtal personer i Sverige sett den lilla växten som inte är större än en kaffeböna. Det var också Mats som döpte den.
Här växer också en av de mest spännande svamparna, doftticka, som man kan känna lukten av på femtio meters håll. Dofttickan användes förr som parfym. Nu är den utrotningshotad och fridlyst och finns bara på ett fåtal platser i Sverige.
– Skogarna nedanför fjällen och utanför nationalparkerna var en stor vit fläck att utforska, berättar han. Nästan alla biologer åkte till fjällen. Ingen stannade i skogsmarkerna.  Drömmen för en biolog är att hitta okända arter i urskogar som ingen känner till, och det har jag fått göra.

Inte bara framgångar

Samtidigt medger han att det inte bara är en framgångssaga.
Besvikelserna har varit många och i bakhuvudet finns alltid en oro över att ovärderlig natur ska gå till spillo. Flera gånger har han fått rycka ut och slå larm om planerade eller påbörjade avverkningar i gammelskogarna.
– Väldigt mycket av det fina har försvunnit, säger han vemodigt.
Tillsammans med ett tiotal entusiaster i Naturskyddsföreningen i Jokkmokk bildade Mats en skogsgrupp för att hitta skyddsvärda skogar innan de skulle avverkas. De ville ligga steget före skogsmaskinerna och kallade sig därför just Steget före.
Några av de första skogarna Mats och hans grupp hittade var de älvnära bäckmiljöerna i Vuollerim, som Sveaskog nu skyddat i Ekopark Vuollerim – och hit tar oss Mats efter besöket i Luottåive.

Skogsbolagen lär sig

Ekoparken ligger bara fem hundra meter från samhället. Mats visar oss lavar och svampar och berättar om områdets unika mångfald av arter, som exempelvis den starkt hotade trådbrosklaven.
– Titta här växer rosentickor, säger han plötsligt och pekar på en liten oansenlig svamp på ett nedfallet träd. Rosentickan berättar att skogen just här har en mycket gammal historia av orördhet.
Mats undervisar i naturkunskap och miljökunskap i Jokkmokks gymnasieskola Bokenskolan. En dag i veckan arbetar han ideellt med att inventera hotade skogar. Resten av tiden reser han land och rike runt och håller kurser för skogs­bolag och skogsmyndigheter. Under årens lopp har han utbildat över fem tusen personer i ”Steget före-metoden”.

Text: Mats Nihlen

Foto: Anders Kristensson

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies