Vi erbjuder

Ljus arbetsmarknad för unga akademiker

Individen i centrum, det är modellen för nytt jobb, menar en Saco-rapport. För unga akademiker har de mörka molnen inte ens börjat hopa sig, skriver Saco i en ny rapport. Men det finns tid och möjlighet för att undvika det nattsvarta scenariot.
Publicerad: Uppdaterad:

arbetsmarknad Att vara ung på arbetsmarknaden är en utsatt position i dåliga tider. Det är ofta de unga som får gå vid arbetsbrist och som ny på arbetsmarknaden har man inte alltid de kontakter och den erfarenheten som arbetsgivare söker. Samtidigt ger färsk utbildning och ny teknisk kunskap en fördel som kan hjälpa steget in på arbetsmarknaden. Saco-utredaren Ossian Wennström har studerat arbetslösheten i början av 2000-talet och vill diskutera hur Sverige bättre ska klara beredskapen inför den stundande krisen. Att krisen ännu inte har slagit igenom för akademikerna är en lärdom från historien.
– Det tar flera år innan arbetslösheten tar fart och just nu ligger vi fortfarande på låga tal i arbetslösheten, säger Wennström.

Stora variationer

– Det kan tyckas att man vet hur bilden ser ut men arbetslösheten för olika utbildningsgrupper är väldigt skiftande och kan snabbt växla. Erfarenheterna från tidigare nedgångar säger oss att de unga akademikernas arbetsmarknad vid ett och samma tillfälle varierar mycket kraftigt, inte minst mellan olika utbildningsinriktningar. Detta gör det snudd på meningslöst att tala om akademikerarbetslöshet - behov och förutsättningar är så olika.
Akademikers och särskilt de yngres arbetslöshet är svårare att mäta för att den kan gömmas i fortsatta studier eller arbete i atypiska yrken vilket ju egentligen inte är arbetslöshet. Var tionde student som avslutade en akademisk utbildning läsåret 2004-2005 valde att läsa vidare.

Eftertraktade

Att allt fler akademiker hamnar på okvalificerade positioner efter flera års studier skulle kunna tyda på en viss överutbildning i samhället. Ossian Wennström tolkar det istället som ett tecken på att akademiker också är eftertraktade i alla delar av arbetslivet.
– De kan tillföra något i många typer av organisationer, men risken är naturligtvis samtidigt att de fastnar i okvalificerade uppgifter.
Naturvetarnas utredningschef Frida Lawenius bekräftar bilden av en skiftande arbetsmarknad.
– I vår genomgång av de olika naturvetargrupperna ser vi att det skiljer sig mellan olika utbildningar. Men positivt är att många av våra grupper har en låg arbetslöshet eller uttag av a-kassa som egentligen är det vi kan mäta. Datavetare, kemister, agronomer, geovetare är några utbildningar som har låg arbetslöshet just nu.
– Idag gäller det att coacha individen till att själv söka upp rätt jobb och förbereda sig och sälja in sig för en specifik tjänst. På så sätt finns kunskapen kvar till nästa gång personen behöver söka nytt arbete berättar Lawenius och syftar på hur Naturvetarnas karriärservice fungerar.

Tid för nya strategier

Det gäller att använda resurserna på ett smart sätt så att rätt personer får hjälp resonerar Ossian Wennström.
– Vi måste mer än idag gå ned på individnivå för att hitta lösningar på problemen. Situationen är komplicerad och det finns inga enkla, breda lösningar på problemet.
Just nu är arbetslösheten låg, men om utvecklingen följer samma mönster som vi såg under den förra nedgången på arbetsmarknaden kommer antalet arbetssökande att vara stort om två år. Ännu finns dock ett andrum för förberedelser. Arbetsförmedlingen bör därför utnyttja tiden till att forma en strategi för att kunna hjälpa de studenter som riskerar att komma ut på en mycket tuff arbetsmarknad. Det samma gäller givetvis även universitet och högskolor.

Ändrat riktlinjer

– Arbetsförmedlingen har fortfarande tid på sig att forma en strategi för att kunna hjälpa studenter som tar examen inom ett eller två år då arbetsmarknaden antagligen är mycket tuffare än nu, enligt Wennström.
Naturvetare ringde upp Arbetsförmedlingen och Agneta Roström, avdelningschef för arbetsförmedlingsfrågor för att se hur de ser på sin roll.
– Arbetsförmedlingen har förslag på hur vi vill förändra vårt sätt att jobba för att i större utsträckning kunna göra individuella bedömningar. Vi har redan ändrat våra riktlinjer så att vi kan komma in tidigare i jobbsökningsprocessen för att snabbare kunna ge coachning eller praktik och påverka den arbetssökande att hitta nya vägar till jobbet. Vi vill också sänka åldern för flytt- och pendlingsbidrag från 25 till 20 år för att underlätta om man får jobb på annan ort. Att kunna söka starta-eget bidrag om man är under 25 är ett annat önskemål vi har. Som myndighet kan vi inte själva ändra förordningar men vi hoppas att regeringen ser positivt på våra förslag.
Arbetsförmedlingen arbetar också med branschråd. Det är ett sätt att samla olika företrädare för exempelvis Byggsektorn eller Life science. Det finns åtta nationella och runt 40 regionala råd med lite olika inriktningar. 
– Det går alltid att förbättra vårt sätt att arbeta men det känns som att vi är på rätt väg. Ett sätt att hålla oss uppdaterade på nya trender är att vi träffar studenterna på högskolan genom att vara med på arbetsmarknadsdagar, avslutar Agneta Roström.

Läs också: minienkät med unga akademiker

Här finns rapporten Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem - som pdf.

 


 

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies