Vi erbjuder

Ny tidning och redaktör

Tre tidningar blir en när Skogsakademikern, Naturvetaren och Agrifack slår sina påsar ihop. Lars-Erik Liljebäck blir chefredaktör för tidningen Naturvetare. Han vill spegla olika delar av naturvetenskapen, så att den blir intressant för en bredare målgrupp.
Publicerad: Uppdaterad:

ORGANISATION En ny tidning för naturvetare ser dagens ljus i januari 2009. Lars-Erik Liljebäcks ambition är att göra tidningen Naturvetare intressant för alla naturvetare.
Lars-Erik Liljebäck– När vi skriver om till exempel biologi, geologi och IT så tar vi upp hur dessa områden har sin tillämpning inom bland annat skogsnäringen. På så sätt får
vi en korsbefruktning. Tidningen ska också vara till nytta för medlemmarna
i sin yrkesroll när det gällen löner, karriär, försäkringar och pensioner.

Frågor om ledarskap ligger honom också varmt om hjärtat. Kom ihåg att var femte medlem i förbundet har en chefsposition.
– Dessa frågor är viktiga att sätta sig in i, och där ska Naturvetare vara en guide.

 

Vetenskap har självklar plats

I förbundet Naturvetarna är var fjärde medlem forskarutbildad. Därför har vetenskap, som ju är intressant för alla naturvetare, en självklar plats i tidningen.
– När vi skriver om vetenskap lyfter vi fram forskaren bakom och hur forskningen kan komma till nytta. Vi går på djupet på ett begripligt sätt. Utmaningen är att
få andra än naturvetare att bli intresserade av naturvetenskap. På så sätt marknadsför vi naturvetare i samhället.

Lars-Erik Liljebäck är utbildad på SLU – på agronomlinjen. Från början hade han siktet inställt på skogen. Han gick skogbruksskola på Jälla på 1970-talet och
hade ambitioner att bli jägmästare. Men i början av 1980-talet var det svårt att komma in och han var till slut en plats ifrån att bli antagen.

– Så det blev jordbruksvetenskap istället. Ett område som vilar på naturvetenskaplig grund med många spännande tillämpningar, allt från jordartsbildning och geologi till livsmedelskemi och bioteknik.

De kunskaperna har han haft nytta av i sina olika roller som redaktör, nu senast på tidningen Agrifack.

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies