Vi erbjuder

Nära hundra hot mot akademiker om dagen

Varje dag uttrycks i genomsnitt 92 hot mot akademiker i deras yrkesutövning, enligt en undersökning från Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco.
Publicerad: Uppdaterad:

Arbetsmiljö Tio procent av de 5 384 av Saco-förbundens yrkesverksamma medlemmar, som svarade på en enkät, som skickades ut i början av 2006, uppgav att de hade utsatts för hot om våld i sin yrkesverksamhet under de senaste två åren. Av dessa hade 43 procent hotats mer än en gång.

Tre procent av de svarande hade utsatts för våld i samband med arbetet, en tredjedel av dem vid mer än ett tillfälle. Undersökningen presenteras i en ny rapport från Saco, Hot och våld mot akademiker.
– Det här är en fråga som har engagerat oss akademiker länge, säger Sacos ordförande, Anna Ekström. Det ligger i sakens natur att akademiker ofta har yrken där man utövar myndighet och där man kommer nära människor som kan ha psykiska problem.

 

Unga värst drabbade

Unga akademiker löper störst risk att drabbas. Är man mellan 26 och 29 år är risken för hot om våld dubbelt så stor som för dem mellan 60 och 64, och risken att faktiskt drabbas av våld är tre gånger så stor.

Värst utsatta är, enligt undersökningen, de som jobbar inom vården och skolan, veterinärer samt medlemmar i akademikerförbundet SSR, som organiserar bland annat socionomer och personalvetare.
– Det här är ett mycket allvarligt arbetsmiljöproblem, för stora yrkesgrupper det allvarligaste arbetsmiljöproblemet, säger Anna Ekström. Men man kan också se det som ett samhällsproblem. Det är viktigt att det här tas på allvar för att inte hot och våld ska få tillfälle att påverka beslutsfattare.

Var femte akademiker i enkäten svarar nej på frågan om arbetsgivaren har vidtagit åtgärder för att förebygga våldshandlingar. Ytterligare 23 procent vet inte säkert. Över hälften är osäkra på om det finns rutiner för att ta hand om den som har blivit utsatt för våld. Femton procent svarar att sådana rutiner inte finns.

269 av Naturvetarnas medlemmar deltog i Sacos enkät. Endast några få procent av dessa svarade att de hade blivit hotade i sin yrkesutövning. Men för vissa yrkesgrupper, kanske framför allt för inspektörer inom miljö, livsmedel och djurskydd, kastar hot och våld sin skugga över vardagen.

 
Läs mer:

"När man omhändertar djur, trampar man på integriteten"

www.saco.se

Hanna Meerveld

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies