Vi erbjuder

Nu satsar Sverige på fler nya biosfärområden

Nu satsar Sverige på flera nya biosfärområden Johanna MacTaggart har utsetts till nationell samordnare för biosfärområden. Hon är också projektledare för biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle – ett av tre områden som kandiderar till hedersbeteckningen.
Publicerad: Uppdaterad:

Johanna MacTaggart är ny nationell samordnare för biosfärområden. Efter studier i USA återvände hon till sin hembygd i Mariestad. På högskolan i Skövde inriktade hon sin masterutbildning på teoretisk ekologi.

 

Karriär På Göteborgs universitets campusområde i Mariestad, i hantverksskolan DaCapos vackert renoverade skolbyggnad, har Johanna MacTaggart ett av sina kontor. Johanna har nu utsetts  till och anställts som nationell samordnare för biosfärområden och delar sin tid även med att vara projektledare för biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
Hennes arbete med kandidatområdet består för närvarande av två delar. Dels den nu pågående och omfattande ansökan som ska ligga till grund för beslutet i Unesco, dels att skapa nätverk och engagemang för det blivande biosfärområdet. Som nationell samordnare ska hon ansvara för att skapa en nationell struktur för den svenska biosfärverksamheten.

Nytt grepp

Biosfärområden är ett relativt nytt verktyg i det svenska naturvårdsarbetet och omfattar större landskapsavsnitt med höga naturvärden där man arbetar för att bevara och utveckla. På så vis fungerar biosfärområden som modellområden för andra områden.
Ett hundratal länder har kommit betydligt längre än Sverige i biosfärarbetet. Totalt finns det drygt 500 biosfärområden varav något över 200 ligger i Europa och Nordamerika.
Kristianstad och Torneträsk
I Sverige idag finns för närvarande två biosfärområden, Torneträsk och Kristianstads Vattenrike. Nedre Dalälven är tillsammans med Blekinge arkipelag och Vänerskärgården med Kinnekulle biosfärkandidater vilket innebär att svenska MAB-kommittén (Man and the Biosphere) har bedömt att det finns goda förutsättningar för området att bli upptaget i det globala nätverket av biosfärområden utifrån Unescos krav.

Olika profil

Torneträsks biosfärområde tillhör den första och äldre biosfärprofilen med forskning och bevarandeintressen i fokus. Vattenriket och de nu tre aktuella kandidatområdena har en nyare profil med människan och hållbar utveckling i fokus.
Ett biosfärområde ska tjäna som ett modellområde där insatser fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Johanna MacTaggarts arbete visar också på hur lokal samverkan är själva grunden. Det grundläggande arbetet har bedrivits i dialog med inte minst ideella aktörer och utifrån lokala förutsättningar. Just därför är varje biosfä­rområde unikt.
Johanna är för närvarande visstidsanställd av Götene kommun som koordinator för biosfärkandidatområde Vänerskärgården med Kinnekulle och visstidsanställd som nationell samordnare av svenska MAB-programmet.

Förutsättningar för tur

I framtiden kommer biosfärområdet att administreras av en förening med representanter från bland annat de tre kommunerna, länsstyrelsen i Västra Götalands län, ideella föreningar, näringsliv och andra intresseorganisationer. Föreningen förväntas få tillsvidareanställd personal.
Johanna MacTaggart tycker att hennes nuvarande anställningsförhållanden passar henne som ”eldsjäl med totalt engagemang”. Vägen fram till den hedrande utnämningen som nationell samordnare har varit lång men tillsynes inte slumpmässig, även om Johanna själv uttrycker att hon har haft tur.

Annorlunda studiemiljö

Universitetsstudierna i USA har också påverkat hennes utveckling i positiv riktning. I USA läste hon under två års tid förberedande universitetsämnen vilket gav henne en mycket bred bas för hennes fortsatta studier. Hon anser också att universitetsstudierna i USA gjort henne mer anpassad för att snabbt ta sig an yrkeslivet. I USA låg fokus på studenten och målet att bygga upp kunskaper. Kostnaden för den enskilde studenten är hög. Men  tack vare privata donationer har universiteten också mycket goda resurser.
 Studieklimatet är också helt annorlunda  eftersom inhämtandet av kunskap inte störs av råplugg för att klara ständigt återkommande tentor. I USA tenteras samtliga ämnesområden under sju till tio dagar i slutet av terminen. De enskilda faktaområdena har då, enligt Johanna MacTaggart, hunnit mogna till en större kunskap och förståelse för sambanden.

Om biosfärområden

Det är Unesco, FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur, som utser områden i världen som uppvisar goda exempel på hållbar utveckling. Bland annat ställs krav på bevarande, utveckling och logistiskt stöd i områden som ska få den internationella kvalitetsbeteckningen biosfärområde. Vänerskärgården med Kinnekulle siktar på att bli Sveriges nästa biosfärområde och hoppas bli nominerad till Unesco av Sveriges regering 2009.

I den första och äldre biosfärprofilen var forskning och bevarande¬intressen i fokus. I Madrid-deklarationen, som antogs under tredje världskongressen för World Network of Biosphere Reserves, formulerades i februari ytterligare tre fundament i biosfärtekniken: klimat, ekosystemtjänster och urbanisering.

Jonny Andersson

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies