Fråga oss här!
Vi erbjuder

ThinkTank 2030 – Tävla med oss!

Har du idéer på hur världen kan bli mer hållbar? Tävla om att hitta hållbara lösningar för framtiden. Var med i Naturvetarnas innovationstävling ThinkTank 2030 som är öppen för alla studenter och doktorander på landets lärosäten.

Senast den 30 september behöver vi få in ditt tävlingsbidrag på hållbara lösningar, till nytta för människor, miljö och klimat. Tänk miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, i linje med Agenda 2030.

De tre bästa tävlingsbidragen vinner en prissumma: 

  1. Första pris är 15.000 kr samt individuellt affärsstöd
  2. Andra pris är 10.000 kr
  3. Tredje pris är 5.000 kr

Skicka in ditt bidrag så hjälps vi åt att förbättra världens framtid! Du kan tävla, och vinna, med flera bidrag.

Det vinnande bidraget får även 10 timmars individuellt affärsstöd av Naturvetarnas samarbetspartner Verto. Det kan vara affärsutveckling av idén, framtagande av affärsplan, affärsmannaskap, finansiering, ledarskap eller egen personlig karriärutveckling.

Så här deltar du i tävlingen

Du deltar i tävlingen genom att pitcha din idé i en film på max en minut. 

Pitchen ska innehålla:

  1. Bakgrund med problem eller behov
  2. Presentation av lösningen
  3. Effekt av innovationen

Du deltar i tävlingen enkelt genom att antingen:

  • Presentera din idé skriftligt via mejl. Det ska vara max en A4 sida i PDF format till student@naturvetarna.se.
  • Eller så kan du publicera en kort film med din presentation på din Instagram eller Facebook om du vill. Använd då hashtags #thinktank2030 och #naturvetarnastudent och tänk på att ha en öppen profil för att vi ska kunna ta del av din film (Instagram), eller gör ditt inlägg offentligt (Facebook).

Följ oss också i våra kanaler @naturvetarna_student på Instagram, eller vår Facebooksida.

Senast den 30 september vill vi ha ditt bidrag!

Jury utser vinnaren

De främsta förslagen går vidare till en andra omgång, där en mer fördjupad presentation av tävlingsbidragen sker inför en jury. Juryn utser därefter de tre vinnande bidrag. Juryn består av: 

De tre vinnande tävlingsbidragen offentliggörs i samband med prisutdelningen som kommer att livesändas den 27 oktober kl 17.00 i våra digitala kanaler.

 

Tävlingsvillkor

Naturvetarna förbehåller sig rätten att ändra tävlingsvillkoren och avbryta tävlingen.

Tävlingsbidrag får ej innehålla budskap som har politiska, religiösa, diskriminerande eller på något sätt kränkande inslag.

Prissumman utbetalas under 2020 till den eller de som representerar något av de tre vinnande tävlingsbidragen. Finns det flera deltagare i ett vinnande bidrag betalas vinstsumman ut fördelat lika på antalet vinnande deltagare.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinst kan ej överlåtas.
För 2020 finns inget angivet fribelopp från CSN. Detta betyder att vinstsumman ej påverkar eventuella lån eller bidrag från CSN. Utförlig information om detta finner du på csn.se

Naturvetarna tar ej ansvar för tävlingsbidrag som ej publicerats inom tävlingsperioden, som kommit bort, ej mottagits på ett av Naturvetarna läsbart format eller skadats. Naturvetarna tar ej heller ansvar för eventuella tekniska problem när det kommer till att skicka in ett tävlingsbidrag i textformat.

Tävlingen ThinkTank2030 är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Facebook eller Instagram. Deltagare i tävlingen måste ha en fullständig version av Facebook eller Instagram.

Medlemskap hos Naturvetarna är inget krav för att delta i tävlingen ThinkTank2030, men du som studerar naturvetenskap är välkommen att bli det! Ju fler vi är, desto större möjlighet har vi att förhandla fram flexibla kollektivavtal för naturvetare och stötta fler i deras arbetsliv. Bli medlem här.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Innehåller din video andra personer än dig själv måste du ha deras medgivande, gärna skriftligt. Du avsäger dig, i och med inskickat och publicerat bidrag, framtida krav på ersättning från Naturvetarna.

I samband med ditt tävlingsbidrag intygar du att det är ditt i egenskap av privatperson, framtaget av dig själv eller i grupp med andra privatpersoner.
Du som tävlingsdeltagare äger din presenterade idé och tävlingsbidrag.

Naturvetarna förehåller sig rätten att fritt använda tävlingsbidrag i Naturvetarnas kanaler för att marknadsföra och berätta om både tävlingsbidrag och dess ägare.

Tävlingsbidrag får ej vara en redan etablerat produkt, vara eller tjänst, på marknaden.

Personuppgiftshantering

Vi behandlar inkomna personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy som du hittar på naturvetarna.se/gdpr

Insamlade personuppgifter i samband med tävlingen kommer att behandlas av tävlingens jury samt Naturvetarna. Naturvetarna är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter. Personuppgifterna kommer att hanteras för att administrera tävlingen, för att utse vinnare samt för att marknadsföra tävlingen och dess deltagande bidrag. Uppgifterna kommer endast att vara registrerade under den tid som krävs för dessa nämnda syften.

Den som är identifierbar i ett tävlingsbidrag har när som helst, utan kostnad, rätt att begära tillgång till dennes personuppgifter samt komplettera och korrigera redan inlämnade uppgifter. Om personuppgifter hanteras på något sätt som går i strid med personuppgiftslagen har den berörda också rätt att få dennes uppgifter raderade från våra register.

Senast uppdaterad: