Frågor & svar
Vi erbjuder

Träd som klarar framtidens klimat

Träd i urbana miljöer skapar inte bara trivsel, utan ger också svalka heta sommardagar. Den nybakade landskapsingenjören Elin Rowicki har i sitt examensarbete tittat närmare på hur olika trädarter påverkas av vatten- och torkstress.

Publicerad:

Elin Rowickis exjobb är en del av den forskning som pågår vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. I ett projekt stressar man och utvärderar träd för att se hur olika trädarter hanterar olika stressituationer. Syftet är att kunna göra hållbara val av stadsträd i ett varmare klimat.

Varför blir inte ditt exjobb en hyllvärmare?

– För att kunna dra nytta av de ekosystemtjänster som träd bidrar med, som temperaturreglering och dagvattenhantering, krävs det att träden blir långlivade där de planteras. Och då är kunskapen om arterna avgörande.

Varför är det viktigt med träd?

– Jag har ett starkt intresse för klimatfrågor och valde att utbilda mig till landskapsingenjör till stor del för att träden behövs för att förbättra både det lokala och globala klimatet. Efter att jag hade tagit del av aktuell forskning kändes det helt rätt.

Hur hamnade du här?

– Jag är uppvuxen i Malmö och har prövat att jobba på kontor och inom vården. Jag läste om mänskliga rättigheter på Lunds universitet och fick då möjligheten att göra en utbytestermin i Thailand. Där föddes andra tankar och jag kände att jag hellre ville utbilda mig inom klimatområdet, som är min hjärtefråga.

Vilka är dina specialkunskaper?

– Jag har fördjupat mig i växtkunskap och trädvård. Målet är att få utveckla och förvalta hållbara utemiljöer som kan hjälpa oss att hantera framtidens klimatutmaningar

Hur ser ditt drömjobb ut?

– Nummer ett är att arbeta i den planerande fasen där växtval och vegetationsbyggnad är i fokus. Lika spännande är att förvalta grönmiljöer som människor mår bra av.

Vilka är dina styrkor?

– Jag har hög arbetsmoral, god kommunikativ förmåga och är lyhörd. Jag gillar både att jobba i team och att arbeta självständigt. Mitt stora intresse för vegetation och dess funktion i samhället har gjort att jag har stormtrivts på utbildningen, vilket speglas i betygen.

Här hittar du Elin Rowickis exjobb "Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat"

Vill du komma i kontakt med Elin? Mejla till elin@rowicki.se eller via LinkedIn