Frågor & svar
Vi erbjuder

Läkemedelspåverkan på marina organismer

Johanna Lindberg ville fördjupa sina kunskaper inom marinbiologi och forskning. I hennes exjobb studerade hon hur marina organismer i Östersjön påverkas av ett antidepressivt läkemedel. Slutsatsen är att bristande rening av läkemedel hos avloppsverken kan påverka Östersjöns ekosystem negativt.

Publicerad:

Johanna Lindberg skrev sitt exjobb Läkemedelseffekter på marina organismer ihop med Jakob Forssell

Hur skulle du sälja in ditt exjobb till din drömarbetsgivare?

– Mitt arbete bidrar till att bredda kunskapen kring hur marina organismer påverkas av mänskligt beteende, mer specifikt av avsaknaden av läkemedelsrening hos reningsverk.

Hur kan ditt exjobb komma till nytta?

– Det visar att det finns plats för utökad forskning på marina organismer i Östersjön. Det behövs för att få en bredare kunskap över ekosystemet i stort om en nyckelart såsom blåmusslan blir påverkad negativt av yttre faktorer.

Varför valde du det här exjobbet?

– Vi valde det här examensarbetet då intresset inom marinbiologi och ekotoxikologi är starkt. Jag gillar konceptet av att testa någonting konkret, såsom antidepressiva läkemedel, och dess påverkan på levande organismer för att se vilket resultatet blir. Men även för att bredda vår egen kunskap inom marinbiologi och forskning överlag.

Vem är Johanna?

– Jag är född i slutet av 80-talet, kommer från Hälsingland och lägger ner orimliga summor på att köpa växter till mitt hem. Jag har en Fil kand inom miljövetenskap på Södertörns högskola.

Vilka är dina styrkor?

– Mina styrkor är att jag är driven, ambitiös och är lättlärd.

Vad är dina framtidsplaner?

– Drömmen är att doktorera inom marinbiologi/toxikologi.

Här kan du läsa hela exjobbet

Kom i kontakt med Johanna Lindberg, Johana.Lindberg@gmail.com