Frågor & svar
Vi erbjuder

Grönytor i staden skyddar mot översvämning

Kraftiga skyfall, som blir allt vanligare, sätter våra städer på prov. Naturgeografen Cecilia Axelsson Örberg visar i sitt examensarbete att risken för översvämningar ökar när parker och ängar byggs bort.

Publicerad:

När städerna växer minskar grönytorna till förmån för asfalt och bebyggelse. Cecilia Axelsson Örberg har tittat närmare på vad som händer med ytavrinningen när vatten inte längre kan infiltrera marken.

– Vi behöver en smart och effektiv stadsplanering för att minska risken för översvämningar. Detta måste prioriteras av alla inblandade aktörer i spåren av ett förändrat klimat.

Varför blir inte ditt exjobb en hyllvärmare?

– Förhoppningsvis kan fler aktörer och kommuner få upp ögonen för detta problem som syns på både nationell och global nivå. Det behövs så att fler kommuner prioriterar och inkluderar klimatanpassning mot översvämningar i sina planer.

Varför valde du den här inriktningen?

– Jag ville göra något med GIS och stadsplanering som var relaterat till ett verkligt problem och gärna i samarbete med en kommun eller ett företag. När jag hittade ett projekt på Miljöbron Skånes hemsida kring grönytor i Lunds kommun så nappade jag direkt och på den vägen var det.

Vem är Cecilia?

– Jag är uppvuxen på västkusten och brinner för att hitta lösningar för våra marina resurser och att klimatanpassa våra samhällen. Det var främst under volontärsarbete utomlands som mitt stora intresse för miljö och klimat väcktes. Därför passade det internationella programmet i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet perfekt. Till hösten börjar jag mastersprogrammet Sea & Society vid Göteborgs universitet.

Vilka är dina starka sidor?

– Jag är driven och vill se resultat. Jag har en helhetssyn på hållbarhet och klimat då jag läst både klimatologi, ekosystemvetenskap och hydrologi. Jag är positiv och ser utmaningar i problem. Struktur är mycket viktigt i mitt arbete och jag är bekväm med att jobba självständigt, även om jag aldrig tvekar att fråga en kollega om råd då det behövs.

Vilket är ditt drömjobb?

– Att få arbeta med klimatanpassning eller GIS på något sätt, antingen med stadsplanering eller med marina miljöer och resurser. Konsultbranschen lockar, men även till exempel Havs- och Vattenmyndigheten och arbete inom EU.

Hela exjobbet hittar du här

Vill du komma i kontakt med Cecilia: ceciliaaxorberg@hotmail.com Linkedin: Cecilia Axelsson Örberg