Frågor & svar
Vi erbjuder

Gröna tak ger också social hållbarhet

Glöm tegel och plåt på hustaken. Gröna tak med gräs eller blommande sedum ger inte bara ett bättre mikroklimat med ekologiska förtjänster. Miljövetaren Lovisa Sundström visar i sitt examensarbete att gröna tak också spelar roll för social och ekonomisk hållbarhet.

Publicerad:

Lovisa Sundström har tittat närmare på Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, som har en tydlig hållbarhetsprofil. Lika viktig som att jobba med ekologi är att väva in social och ekonomisk hållbarhet i den urbana utvecklingen.

– Den ekonomiska aspekten kan till exempel handla om WTP- Willingness to pay, alltså en individs betalningsvilja. Det har blivit mer populärt att vara miljömedveten och att man därför blir villig att betala mer för en bostad, säger Lovisa.

Varför blir inte ditt exjobb en hyllvärmare?

– Examensarbetet visar att det mest är ekologiska argument som har lyfts fram när det gäller gröna tak. De ekonomiska och sociala aspekterna glöms ofta bort. För att uppnå FN:S globala hållbarhetsmål måste vi ta hänsyn till alla tre aspekterna. Därför är det intressant att se hur ett av Europas hållbarhetsprofilerade områden, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm jobbar med dessa frågor.

Varför valde du den här inriktningen?

– Gröna tak har på kort tid fått ett uppsving och lyfts ofta fram som en lösning för att få in mer grönska i den urbana miljön. Vi ville undersöka om man tog lika stor hänsyn till alla tre hållbarhetsaspekterna i just Norra Djurgårdsstaden.

Vem är Lovisa?

– Jag är uppvuxen i södra Dalarna och har alltid haft ett stort intresse för naturen, hållbarhetsfrågor och för beslutsprocesser. Därför blev valet till ett tvärvetenskapligt program i miljö och utveckling vid Södertörns högskola i Stockholm ett självklart val. Vid sidan av studierna sitter jag med i styrelsen för Naturvetarnas studentråd.

Vilka är dina starka sidor?

– Tvärvetenskapen är en av mina styrkor, liksom att jag har lätt att känna ägandeskap och tar mig framåt med hela ansiktet i ett leende.

Vad gör du den närmaste tiden?

– Detta är en C-uppsats, så jag är precis klar med min kandidat. Till hösten ska jag läsa en praktikkurs på 30 högskoleppäng vid Södertörns högskola, där jag ska ha praktik vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning på avdelningen för stadsmiljö. Efter det är jag på jakt efter ett jobb.

Hur ser ditt drömjobb ut?

– Att jobba med ekologi som rör naturvård eller grön infrastruktur och spridningszoner.

Här hittar du hela exjobbet. 

Vill du kontakta Lovisa: lovisasundstrom9@gmail.com