Frågor & svar
Vi erbjuder
Anna Dahlin (till vänster) och Loui Thornberg har skrivit uppsatsen Arter att öka användningen av i Malmös urbana miljöer.

Deras exjobb visar vägen för val av trädart i framtidens urbana miljö

Den hårdgjorda urbana miljön i Malmö är en svår växtplats för många träd. Men Anna Dahlin och Loui Thornberg tycker det är synd att platser ska stå tomma. I deras exjobb inventerade de Hilversum utanför Amsterdam som visar på flera arter som kan hantera utmaningen – även i framtidens klimat.

Publicerad:

Varför blir inte ert exjobb en hyllvärmare?

– Vårt examensarbete lyfter fram vikten av att välja rätt art på rätt plats, att detta är fullt möjligt även på torra, solbadade och varma platser i Malmös innerstad samt att det kan vara användbart att undersöka hur andra städer med liknande klimat har gjort som inspiration. Vi hoppas att arbetet kan leda till att fler träd planteras på sådant som idag anses vara omöjliga platser.

Varför valde ni den här inriktningen på ert exjobb?

– Träd är en viktig del av stadsbilden av många anledningar och det är synd när platser står tomma. Ibland sker detta för att de tros vara omöjliga ståndorter och detta ville vi motbevisa. I arbetet valde vi att fokusera på Malmö för att avgränsa, men kunskapen vi samlat kan naturligtvis tillämpas i många andra städer, framförallt i söder.

Vem är du Anna?

– Jag tog examen som landskapsingenjör 2019 och läser just nu en masters i Horticultural Science vid SLU i Alnarp. Växter har jag alltid varit intresserad av. Min lägenhet är en djungel som konstant växer sig större både av nya växtinköp och genom förökning av gamla favoriter.

Vilka är dina starka sidor?

– Landskapsingenjörsutbildningen samt kurserna jag läst och kommer läsa i min masters ger mig en bred kunskapsbas. Jag är fokuserad, nyfiken och kreativ och tycker om att riktigt sätta mig in i ett ämne eller problem genom att lusläsa den senaste forskningen.

Vilket är ditt drömjobb?

– Så länge jag får jobba med växter är jag nöjd, så listan är lång. När man pluggar upptäcker man alltid nya intressanta möjligheter, men i nuläget lockar det mest med något som rör växtförädling. Att jobba med att ta fram nya arter verkar spännande.

Vem är du Loui?

– Jag är en mångsysslande person med stort intresse för växter. Varje år försöker jag få till tillräckligt med tid på kolonin så man kan skörda bär, frukt med mera för att konservera. Att bli landskapsingenjör var inte en självklarhet men en trevlig slump, ville syssla med det gröna i arbetslivet och fann SLU intressant.

Vilka är dina starka sidor?

– Att ha mycket nytänkande i åtanke samt att komma med roliga idéer är nog något som beskriver mig väl. Jag är kreativ och har därför valt en stor variation på kurserna på SLU för att få en bredare synvinkel på saker och ting.

Vilket är ditt drömjobb?

– Svår fråga, listan är lång och ändras/förnyas nog årligen. Kort sagt gillar jag design och hållbarhet så ett jobb där man får vara kreativ och utforma både privata och offentliga miljöer hade varit kul men är lika intresserad av att få syssla med naturvård och biologisk mångfald.

Här kan du läsa hela exjobbet Arter att öka användningen av i Malmös urbana miljöer