Frågor & svar
Vi erbjuder

Blåmusslan hotas av läkemedel

För att minska utsläppen av läkemedel till sjöar och vattendrag menar miljövetaren Jakob Forssell att läkemedelsrening borde vara ett krav. I sitt exjobb visar han att blåmusslans fysiologiska funktioner försämras av det antidepressiva läkemedlet citalopram.

Publicerad:

Varför blir inte ditt exjobb en hyllvärmare?

– Det kan ge en större förståelse för hur antidepressiva läkemedel påverkar blåmusslan negativt. Blåmusslan är en nyckelart i Östersjön, både som föda för andra arter och för att den renar vatten genom filtration. Att vi ska vara försiktiga med att slentrianmässigt använda läkemedel då det påverkar andra organismer i näringskedjan, särskilt när läkemedelsrening knappt finns.

Varför valde du den inriktningen?

– Jag tycker det är intressant att se hur människans beteende påverkar organismer som lever bland oss. Speciellt hur viktig reningsprocessen är och vad vi släpper ut i miljön.

Vem är Jakob?

– Jag är uppvuxen i Östergötland med stort intresse för djur och natur. Har spenderat många år i fjällvärlden innan jag landade i Stockholm för att läsa Miljö & Utveckling vid Södertörns högskola.

Vilka är dina styrkor?

– Jag är ansvarsfull, effektiv och flexibel.

Hur ser ditt drömjobb ut?

– Att få jobba med akvatiska eller fjällnära ekosystem. Att få inhämta data från fält för att sedan analysera och visualisera genom statistik eller Gis.

Här kan du läsa hela exjobbet

Så kommer du i kontakt med Jakob: Jakobforssell@gmail.com