Frågor & svar
Vi erbjuder

Mitt exjobb - Vi är framtiden

Låt inte ditt exjobb bli en hyllvärmare. Här har du chansen att sprida ditt exjobb till en större publik - som din blivande arbetsgivare.

Vill du också bli publicerad? Skriv en pitch om ditt exjobb (länk till hur du gör) och mejla till: student@naturvetarna.se.

Filtrera exjobb

8 artiklar

Deras exjobb visar vägen för val av trädart i framtidens urbana miljö

Den hårdgjorda urbana miljön i Malmö är en svår växtplats för många träd. Men Anna Dahlin och Loui Thornberg tycker det är synd att platser ska stå tomma. I deras exjobb inventerade de Hilversum utanför Amsterdam som visar på flera arter som kan hantera utmaningen – även i framtidens klimat.

Läkemedelspåverkan på marina organismer

Johanna Lindberg ville fördjupa sina kunskaper inom marinbiologi och forskning. I hennes exjobb studerade hon hur marina organismer i Östersjön påverkas av ett antidepressivt läkemedel. Slutsatsen är att bristande rening av läkemedel hos avloppsverken kan påverka Östersjöns ekosystem negativt.

Gröna tak ger också social hållbarhet

Glöm tegel och plåt på hustaken. Gröna tak med gräs eller blommande sedum ger inte bara ett bättre mikroklimat med ekologiska förtjänster. Miljövetaren Lovisa Sundström visar i sitt examensarbete att gröna tak också spelar roll för social och ekonomisk hållbarhet.

AI ger en bättre bild av verkligheten

Alla behöver vi ibland interpolera för att få en snygg kurva, som till exempel när man vill ha en kurva över vädret i juni. Matematikern Lav Radosavljevic visar i sitt examensarbete att Artificiell intelligens, AI, är bättre att använda när man har stora mätfel på kurvan.

Grönytor i staden skyddar mot översvämning

Kraftiga skyfall, som blir allt vanligare, sätter våra städer på prov. Naturgeografen Cecilia Axelsson Örberg visar i sitt examensarbete att risken för översvämningar ökar när parker och ängar byggs bort.

Blåmusslan hotas av läkemedel

För att minska utsläppen av läkemedel till sjöar och vattendrag menar miljövetaren Jakob Forssell att läkemedelsrening borde vara ett krav. I sitt exjobb visar han att blåmusslans fysiologiska funktioner försämras av det antidepressiva läkemedlet citalopram.

Matematik som sparar energi

Vem vill inte kunna minska bränsleförbrukningen och spara energi? I sitt examensarbete visar Ernst Cederholm hur avancerad matematik inom reglerteknik kan bidra till det.

Träd som klarar framtidens klimat

Träd i urbana miljöer skapar inte bara trivsel, utan ger också svalka heta sommardagar. Den nybakade landskapsingenjören Elin Rowicki har i sitt examensarbete tittat närmare på hur olika trädarter påverkas av vatten- och torkstress.