Fråga oss här!
Vi erbjuder

Handlingar

Här hittar du lite mer om Delförbundet Skogsakademikernas historia. Dessutom finns alla handlingar från Delförbundet Skogsakademikerna på denna sida.

Skogsakademikerna går som facklig organisation tillbaka till 1942, då Sveriges Jägmästares och Forstmästares Riksförbund, SJFR, bildades. Förbundet, som var ett Sacoförbund, bedrev kontinuerlig facklig verksamhet. Kontoret låg länge i Bromma i västra Stockholm. 1992 flyttade förbundet till Sacos lokaler i centrala Stockholm. Förbundet bytte 1997 namn till Skogsakademikerna.

Den 1 juli 2005 gick fackförbundet Skogsakademikerna ihop med Naturvetareförbundet och blev ett delförbund inom Naturvetareförbundet.

I och med att Naturvetareförbundet och Agrifack gick samman och blev Naturvetarna den 1 januari 2009 gick medlemmarna i Agrifack Skog in i Skogsakademikerna. Tidningarna Agrifack, Naturvetaren och Skogsakademikern blev den nya tidningen Naturvetare. Agrifack Skog bildades 1979 och höll vid årsmötet 26 mars 2009 sitt trettionde och sista årsmöte.

Extra årsmöte 2018

Protokoll extra årsmöte 2018

Dagordning med handlingar extra årsmöte 2018

 

Stadgar

Delförbundet Skogsakademikernas stadgar

 

Årsmöte 2014

Kallelse

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning Kamratfonden

Årsredovisning von Porats fond

 

Årsmöte 2013

Protokoll

Dagordning årsmöte 15 april 2013

Proposition till årsmöte 2013

 

Medlemsmöten 2012

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning von Porats fond 2010

Årsredovisning kamratfonden 2010

 

Medlemsmötet 2011

Kallelse till medlemsmötet 11 april med föredragningslista

Handlingar till medlemsmötet 11 april

 

Medlemsmötet 2009

Rapport från medlemsmötet 26 mars

 

Tidning

Skogsakademikern 2005-2008

 

Verksamhetsberättelse och historiker

Delförbundets verksamhet 2009

Delförbundets verksamhet 2007 och 2008

Delförbundets verksamhet 2006

Förbundets och delförbundets verksamhet 2005

Förbundets verksamhet 2004

 

Om Agrifack Skog ur boken om Agrifacks historia

Senast uppdaterad: