Frågor & svar
Vi erbjuder

Hälsa och Miljö

Hälsa och Miljö är nätverket för dig som arbetar med naturvård, miljö, livsmedel och hälsoskydd.

Vi finns här för dig oavsett om du arbetar i ett privat företag, som konsult, på en statlig myndighet, inom den kommunala sektorn eller något däremellan. Om du studerar kan vi vara en koppling till arbetslivet.l

Medlemskap i Hälsa och Miljö kostar 5 kr per månad och förutsätter att du är medlem i Naturvetarna. Studentmedlemskapet är gratis första året.

Vad gör Hälsa och Miljö?

Hälsa och Miljö är ett nätverk för alla naturvetare som arbetar med naturvård, miljö, livsmedel och hälsoskydd. I dag har vi medlemmar i såväl den statliga, kommunala som den privata sektorn. De kan exempelvis jobba som inspektörer, naturvårdshandläggare, hållbarhetsstrateger, miljösamordnare eller konsulter. Styrelsen arbetar inom alla dessa områden för en utveckling av yrkesrollen, att skapa karriärvägar, att synliggöra värdet av medlemmarnas arbete samt höja statusen för dem.

Engagera dig i Hälsa och miljö

Brinner du för samma frågor som vi? Vill du engagera dig, kanske till och med bli en del av styrelsen? Varmt välkomna att bli en del av vår professionsförening, Hälsa & Miljö.

Med vänlig hälsning från oss i styrelsen

Martin Bertilsson, Anna Ebbesson, Ylva Zimmerbäck, Fanny Hall, Björn Jensen och Karin Malmgren.

hom@naturvetarna.se

Medlemsansökan professionsförening

Professionsförening: Hälsa och Miljö