Frågor & svar
Vi erbjuder

Biomedicinska analytikerföreningen läggs ned

Vid årsmötet den 22 september 2020 beslutades att Biomedicinska analytikerföreningen läggs ned. 

Styrelsen bestod utav 3 personer fram till hösten 2018. Samma höst avgick 2 styrelsemedlemmar och endast ordförande fanns kvar. Efter det har ordförande arbetat för att få till fler styrelsemedlemmar men utan resultat.

Intresset för att ta på sig ett styrelseuppdrag och engagera sig för BMA-frågorna inom föreningens regi har varit lågt. Enligt BMA-föreningens stadga ska styrelsen bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt ytterligare minst två ledamöter.

Den 22 september 2020 så hölls det andra årsmötet i rad enligt stadgarna.
Då det inte finns någon att välja in i styrelsen så upplöser vi härmed Biomedicinska analytikerföreningen, BMA föreningen. Vid föreningens upplösning tillfaller alla ekonomiska och andra tillgångar Naturvetarna enligt stadgan.

Ordinarie årsmöte ska hållas före utgången av maj månad enligt BMA­föreningens stadga. På grund av rådande epidemi så sköts årsmötet fram till september månad.

Frågor besvaras av profession@naturvetarna.se