Fråga oss här!
Vi erbjuder

Biomedicinska analytikerföreningen

Biomedicinska analytikerföreningen är en sammanslutning av medlemmar inom Naturvetarna som har avlagt biomedicinsk analytikerexamen, studerar till en sådan examen eller har förvärvat motsvarande kompetens.

Vi är idag ett stort antal medlemmar som verkar inom bland annat privat sektor, landsting, forskning, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och veterinärmedicin.

Sedan 1 oktober 2019 är det kostnadsfritt att vara medlem.

Allt styrelsearbete och engagemang bedrivs i dag ideellt. Medlemsavgiften ger föreningen ett större utrymme att driva de frågor som är av intresse för medlemmarna och att kunna marknadsföra professionen.

Föreningen arbetar med

Biomedicinska analytikerföreningens övergripande mål är att höja statusen och öka lönen för biomedicinska analytiker. Vi arbetar för att synliggöra yrket, lyfta fram de olika specialistområden och de laboratoriediscipliner där BMA är verksamma.

Biomedicinska analytiker är en legitimerad yrkesgrupp och ska ha ansvar och lön därefter. Karriärmöjligheter och kompetensutveckling ska främjas för biomedicinska analytiker.

Biomedicinska analytikerföreningen arbetar bland annat för:

  • att marknadsföra vårt yrke och den kompetens vi besitter
  • att en karriärstege för biomedicinska analytiker implementeras inom landstingen
  • att utöka AID-kodningen med fler koder specifika för biomedicinska analytiker 
  • att uppmärksamma den årliga internationella biomedicinska analytikerdagen den 15 april

Föreningens förhoppning är att kunna samla vår yrkesprofession och bilda ett kontaktnät i Sverige för att tillsammans kunna arbeta för biomedicinska analytiker.

Kompetens- och karriärstege

Frågorna om kompetens- och karriärstege samt utökning av arbetsidentifikationskoder (AID) kommer vi att driva extra mycket framöver.

Rekrytering av biomedicinska analytiker

Medlemmar har belyst problemet med att det vid rekrytering eftersökes BMA eller likvärdig. En handlingsplan som ska fungera som ett stöd vid dialog och samverkan kring verksamhetens rekrytering och kompetensförsörjning arbetades fram vid mötet i Lund i februari 2015.

Rabatt på examensring

Som medlem får du rabatt när du köper examensringen för Biomedicinska Analytiker via Naturvetarna. Rabatten är 10 procent på nuvarande bruttopris som idag är 8 400 kronor inklusive moms. Rabatten gäller när Naturvetarna gör en samlad beställning om minst 5 ringar.

Gravyr, etui och frakt ingår i priset. Ringen skickas direkt till dig som kund. Levereras mot postförskott. Leveranstid cirka 3 veckor.


Du gör din beställning till profession@naturvetarna.se. Ange namn, personnummer/medlemsnummer, leveransadress, examensår samt önskad storlek på ringen.

Läs mer på http://examensring.com/ och sök efter artikel 989520 eller biomedicinsk analytiker.

Medlemsansökan professionsförening

Professionsförening: Biomedicinska analytikerföreningen