Fråga oss här!
Vi erbjuder

Vill nutritionister i Sverige bli certifierade?

Nutritionistföreningen har en projektgrupp som arbetar för kvalitetssäkring av yrkestiteln nutritionist. På denna sida kan du läsa mer om arbetet och ladda ner resultaten av enkätundersökningen som genomfördes under 2014.

Yrkeskåren nutritionister brottas idag med det faktum att personer med bristfällig utbildning och otillräcklig kompetens ofta framträder som kostexperter i media och andra uppmärksammade sammanhang. Vissa utger sig för att vara nutritionister trots avsaknad av någon längre relevant utbildning.

Allmänhetens intresse för kost och hälsa är stort och det finns en mängd olika kostutbildningar av varierande kvalitet, längd och omfattning. Det är glädjande att intresset växer och området uppmärksammas men det kräver också någon form av kvalitetssäkring av den kunskap som sprids.

Inom Nutritionistföreningen har problemet diskuterats under en längre tid och föreningen anser att en kvalitetssäkring av yrkestiteln nutritionist är önskvärd, exempelvis genom certifiering. Den alternativa titeln näringsfysiolog har också diskuterats. En certifiering skulle kunna bidra till marknadsföringen av nutritionister som yrkesgrupp och vår kompetens.

Alla ska kunna känna trygghet i att den person som kallar sig certifierad nutritionist (eller näringsfysiolog) har en gedigen akademisk bakgrund samt tillräcklig och vetenskapligt förankrad kunskap inom nutritionsområdet.

 

Projektgruppen för Kvalitetssäkring av Yrkestiteln Nutritionist (PKYN)

2012 startades en projektgrupp (PKYN) med syfte att undersöka möjligheterna till någon form av kvalitetssäkring av yrkestiteln nutritionist.

Under 2013 kom gruppen i sitt arbete fram till att skyddad yrkestitel och legitimation inte är aktuellt för nutritionister då detta endast gäller för vårdyrken i kontakt med patienter. Alternativet är en personcertifiering genom ett ackrediterat certifieringsbolag, antingen via ett externt certifieringsorgan eller en intern certifiering via Naturvetarna/Nutritionistföreningen.

Under 2014 genomfördes en enkätundersökning bland Sveriges nutritionister för att undersöka intresset för en certifiering och/eller marknadsföring av yrkestiteln nutritionist. Resultatet presenteras i korthet nedan.

Under 2015 arbetar PKYN vidare med konkreta förslag på hur en eventuell personcertifiering för nutritionister kan gå till samt att ta fram kriterier för vilka som kan omfattas av en certifiering.

 

Enkätundersökningen

2014 genomförde PKYN i samarbete med Naturvetarna en enkät bland Sveriges nutritionister, inklusive studenter, för att undersöka intresset för en kvalitetssäkring av yrkestiteln nutritionist.

Ett stort tack till dig som deltog i undersökningen!

Svarsfrekvensen var 53 % (301 av 569). Av dessa var 91 % positivt inställda till en certifiering för nutritionister. Detta visar att vårt arbete i PKYN är viktigt och att vi har nutritionisternas stöd för att fortsätta arbetet.

Du som svarade på enkäten och där angav att du ville ta del av resultaten har fått ett användarnamn och lösenord skickat till dig via e-post. Använd dessa för att ladda ner resultaten här.

Om du har frågor och synpunkter om enkäten eller arbetet med certifieringen, eller om du vill ta del av resultaten och inte fått ett lösenord, kontakta cert.nutritionist@gmail.com.

 

Tack för ditt intresse! Håll utkik efter mer information om vårt arbete!

Elina Scheers Andersson, Pernilla Berg, Sara Christensen, Elin Hedström, Lisa Möller, Camilla Wiklund och Rikard Åsgård

Projektgruppen för Kvalitetssäkring av Yrkestiteln Nutritionist (PKYN),
Nutritionistföreningen inom Naturvetarna
www.nutritionistforeningen.se

 

Arbetet med nutritionisters certifiering är ett smakprov på hur Naturvetarna arbetar med att stärka naturvetenskapliga professioners kompetens och synliggöra dem i samhället.

Du vet väl att du som medlem i Nutritionistföreningen och Naturvetarna kan få tillgång till mer information om arbetsmarknaden för nutritionister, samt att du kan få individuell karriärrådgivning och mycket mer? Läs mer om Nutritionistföreningen, jobb & karriär samt medlemsförmåner.

Senast uppdaterad: