Fråga oss här!
Vi erbjuder

Medlemskap i organisationer

Vi erbjuder förmånliga medlemskap i organisationer som kan vara av intresse för dig som är naturvetare.

Naturvetarnas medlemmar har rabatterad medlemsavgift eller möjlighet att ta del av andra förmåner. Läs mer om föreningarna nedan.

Apotekarsocieteten

Medlemmar i Naturvetarna som blir medlemmar i Apotekarsocieteten erbjuds förmåner som framför allt riktas till kompetensutveckling, nätverksbyggande och information för att utvecklas i sin yrkesroll.

Förmåner för Naturvetarnas medlemmar:

Förmåner för Apotekarsocietetens medlemmar:

 • Apotekarsocietetens medlemmar får prenumerera på tidskriften Naturvetare för 250 kronor per år.

Besök Apotekarsocietetens webbplats för mer information om verksamheten.

 

European Countries Biologists Association, ECBA

Naturvetarna respresenterar svenska biologer i den europeiska yrkesföreningen European Countries Biologists Association, ECBA - ett nätverk för biologer i Europa.

Detta gör det bland annat möjligt för svenska biologer, som är medlemmar i Naturvetarna, att ansöka om att få titeln European Professional Biologist.

Mer info finns på ECBA:s webbplats:

European Communities Biologists Association, ECBA

European Professional Biologist

Gästmedlemskap inom Norden

Du som medlem i Naturvetarna och studerar eller jobbar i Danmark, Norge, Island eller Finland kan bli gästmedlem i våra nordiska systerorganisationer. Gästmedlemskapet är utan extra kostnad och gäller som längst i tre år.

Gästmedlemskapet innebär att du har rätt till samma service som förbundets medlemmar.

Söker du arbete i de nordiska länderna är du välkommen att höra av dig till något av förbunden nedan för tips i jobbsökandet. Servicen varierar mellan förbunden men det kan röra frågor om lön, anställning och CV-granskning. Uppge att du är medlem i Naturvetarna.

Förbund som omfattas:

Danmark: Jordbrugsakademikerne, Dansk Magisterforening
Finland: Agronomiliitto, Loimu
Island: Félag íslenskra náttúrufræðinga (FÍN)
Norge: Naturviterne
Sverige: Naturvetarna

Gör så här:

 • Du ansöker själv till det förbund du önskar vara gästmedlem i. Se de olika förbunden nedan. 
 • Fortsätt att betala medlemsavgift till Naturvetarna, på så sätt behåller du till exempel din inkomstförsäkring.
 • Begär inträde i respektive lands a-kassa (motsvarande) och utträde ur AEA men kontrollera först aktuella regler med AEA.

Akademikernas a-kassas information om utlandsarbete och a-kassa

Kontaktuppgifter

Danmark:

Norge:

Finland:

Island:

FÍN 

Landskapsingenjörernas Riksorganisation, LIR

Naturvetarna samarbetar med Landskapsingenjörernas Riksorganisation, LIR, en rikstäckande organisation och ett nätverk för utemiljöaktörer. Genom sitt nätverk och samverkan med utemiljöaktörer har de större möjlighet att påverka flera branscher och lyfta upp landskapsingenjörernas breda kompetens.

LIR arrangerar årligen en öppen LIR-träff för samverkan och nätverkande.

Läs mer om LIR på www.liraren.se

Svensk Förening för Näringslära

Svensk Förening för Näringslära (SFN) är för dig som är intresserad av mat, näringslära och hälsa. Vår målsättning är att främja diskussionen av nutritionsfrågor, anordna aktiviteter inom området, samt bidra till nätverkande inom och mellan olika professioner kopplade till näringslära. Många yrken samt dess studenter finns representerade, till exempel kostekonomer, nutritionister, dietister, läkare, sjuksköterskor och tandläkare, hem- och konsumentkunskapslärare, näringsforskare och produktutvecklare.

Svensk Förening för Näringslära (SFN) består av tre delföreningar och finns lokalt för dig som är intresserad av mat, näringslära och hälsa.

 • SFN öst - verksamma i Stockholmsregionen
 • Sydsvensk Förening för Nutrition - verksamma i Skåne
 • SFN väst - verksamma i Göteborgsregionen

Som medlem får du:

 • Möjlighet att delta på föreläsningar, studiebesök och andra event med fokus på högaktuella ämnen inom näringslära.
 • Möjlighet till nätverkande med yrkesverksamma inom nutrition, mat och hälsa.
 • Tidskriften Nordisk Nutrition, som ges ut av SNF Swedish Nutrition Foundation.

Medlemsavgiften är 195 kr för studerande (ej doktorander) och 345 kr för övriga.

Läs mer om föreningen på www.naringslarasfn.se

Svensk Förening för Toxikologi, SFT

SFT är en intresseförening. Deras medlemmar är:

 • Personer som är yrkesverksamma inom områden med toxikologisk anknytning, t ex forskning, hälso- och miljöriskbedömning.
 • Personer som studerar toxikologi eller ämnen med toxikologisk anknytning.
 • Andra som har ett aktivt intresse för toxikologi.

Läs mer på SFT:s webbplats www.toxikolog.se

Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi, SFBBM

Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi, SFBBM, har ett samarbete med Kemisamfundet som även Naturvetarnas medlemmar kan utnyttja. Att vara medlem i SFBM kostar 50 kronor/år om man är student eller medlem i Kemistsamfundet (se ovan för Naturvetarnas medlemmar). Är man medlem i enbart Naturvetarna är medlemsavgiften 200 kronor/år. Som medlem i SFBBM får man:

 • Tidskriften Kemivärlden Biotech
 • Möjlighet att söka FEBS stipendier
 • FEBS nyhetsbrev
 • Reducerad avgift på SFBBMs konferenser

Läs mer på Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi.

Svenska Kemisamfundet

Svenska Kemisamfundet är en ideell organisation öppen för alla som är intresserade av kemi. Medlemmar i Naturvetarna får delta i kretsaktiviteter på samma villkor som Kemisamfundets medlemmar och en lägre medlemsavgift. För Naturvetarnas studentmedlemmar är avgiften 0 kronor första året och 150 kronor/år därefter. För yrkesverksamma medlemmar är avgiften 150 kronor/år.
Förmåner för Naturvetarnas medlemmar:

 • Kemivärlden med Kemisk Tidskrift (11 nummer/år)
 • Kemivärlden Biotech (9 nummer/år)
 • Rabatterade deltagaravgifter till Kemisamfundets kurser och konferenser.
 • Möjlighet att söka Kemisamfundets stipendier.
 • Möjlighet att prenumerera på Nordisk Papperstidning/Nordic Paper Journal och Process Nordic utan kostnad.

För mer information besök Svenska Kemisamfundet.

Svenskar i Världen, SVIV

För dig som bor utomlands kan föreningen Svenskar i Världen, SVIV, vara ett band länk till hemlandet. SVIV erbjuder medlemmar i Naturvetarna 50 procents rabatt på medlemsavgiften det första året.

Föreningen, som har funnits i drygt 60 år (före 1988 under namnet Utlandssvenskarnas Förening), är politiskt och religiöst obunden och är officiell remissinstans i frågor som rör utlandsboende. De ger också råd vid bland annat ut- och hemflyttning och anordnar seminarier och kurser.

Läs mer på www.sviv.se

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies