Fråga oss här!
Vi erbjuder

Kurser som höjer din kompetens

Som medlem får du förmånlig rabatt på ett flertal kurser inom bland annat ledarskap, kommunikation, affärsmannaskap, projektledning, kvalitet och styrelsearbete.

Naturvetarna samarbetar med olika aktörer för att erbjuda dig som medlem rabatterade kursavgifter.

 • Nyhet! StyrelseAkademien: Naturvetarnas medlemmar har samma rabatt som StyrelseAkademiens medlemsrabatt. Stort utbud av utbildningar, kurser och seminarier inom ägar- och styrelseområdet. 
 • Academic House: 20 % rabatt. Projektledning, ledarskap, kommunikation, affärsmannaskap och personlig utveckling.
 • Affärsmannaskap för naturvetare: pris per deltagare för medlemmar i Naturvetarna  är 39 000 SEK, exklusive moms (vilket är 15 % rabatt). Lunds universitet: innehåll: strategi, organisation, ekonomi och affärsmässighet.
 • Gällöfsta Perlan ledarutveckling: 15 % rabatt. Utveckling, coachning och utbildning av ledare och organisationer.
 • Plunge AB: 20 % rabatt. Förmågan att lära och leda lärande på arbetsplatsen.
 • STF: 10 % rabatt. Arbetsmiljö, energi, industriteknik, kvalitet, miljö, projektledning och kommunikation.

StyrelseAkademien

StyrelseAkademien har ett stort utbud av utbildningar, kurser och seminarier inom ägar- och styrelseområdet. StyrelseAkademien erbjuder medlemmar i Naturvetarna rabatt på de öppna styrelseutbildningarna. Som medlem får du: 

 • Rabatt på avgiften till Certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet. Rabatten är densamma som StyrelseAkademiens medlemsrabatt (lokala skillnader kan förekomma).
 • Rabatt på avgiften till fortsättningsutbildning Ökat fokus. Rabatten är densamma som StyrelseAkademiens medlemsrabatt.
 • StyrelseAkademiens Kandidatbank - Kostnadsfritt för företag att annonsera efter styrelseledamöter i StyrelseAkademiens Kandidatbank.
 • Medlemskap i StyrelseAkademien tecknas frivilligt för ordinarie pris. I medlemskapet ingår möjlighet att teckna StyrelseAkademiens VD- och styrelseansvarsförsäkring, tillgång till Kunskapsbanken, möjlighet att registrera sig i vår nationella kandidatbank m.m.

För att ta del av rabatten till Styrelseakademiens utbildningar, ange koden NA_2018-2019.

Läs mer på www.styrelseakademien.se

Academic House

Academic House erbjuder kurser som ger dig träning, kunskap och insikt inom projektledning, ledarskap, kommunikation, affärsmannaskap och personlig utveckling. Medlemmar i Naturvetarna har 20 procent rabatt på ordinarie kursavgift. Några kurser som erbjuds är exempelvis:

 • Att presentera och övertyga
 • Coachande ledarskap
 • Förhandlingsteknik
 • Försäljning
 • Projektledning
 • Skriftlig kommunikation

Ange "Na-medlem" som rabattkod vid anmälan.

Mer information och anmälan på www.academichouse.se.

Affärsmannaskap för naturvetare

Naturvetarna tillsammans med Lunds universitet arrangerar utbildningen Affärsmannaskap för naturvetare. Utbildningen kompletterar de naturvetenskapliga utbildningarna och ger dig kunskap om hur företag eller annan affärsdrivande verksamhet fungerar strategiskt, organisatoriskt, ekonomiskt och affärsmässigt. Målsättningen är att rusta naturvetare för att kunna konkurrera om strategiska positioner.

Som medlem i Naturvetarna har du rabatterad avgift. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och målgruppen är naturvetare med en akademisk examen och minst tre års erfarenhet från näringslivet eller strategiska roller i offentlig sektor.

Läs mer om kursen på Lunds universitets webbsida.

Gällöfsta Perlan ledarutveckling

Gällöfsta Perlan Ledarskap har i mer än 40 år arbetat med att utveckla, coacha och utbilda ledare och organisationer. Medlemmar i Naturvetarna får 15 procent rabatt på ordinarie kurspris.

 • UGL
 • Personlig utveckling i grupp
 • Klart ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Leda på distans
 • Ledarskap på hjärnans villkor
 • Ledarskap för erfarna chefer
 • Ledarskap för nya chefer
 • Ledarskap utan chefskap

Ange att du är medlem i Naturvetarna i meddelandefältet vid anmälan för att ta del av rabatten på www.gallofsta.se.

Plunge AB

Plunge AB håller utvecklingsprogram och utbildningar som på olika sätt stödjer förmågan att lära ut och att processleda läraktiviteter på arbetsplatsen. Medlemmar i Naturvetarna har 20 procent rabatt på ordinarie kurspris på öppna program i Plunge AB utbud. Några kurser som erbjuds är exempelvis:

 • Designverkstad - Ändamålsenliga uppdragslösningar: Hur lägger du som konsult/utbildare/processledare upp ändamålsenliga och meningsfulla program för grupper?
 • Praktiskt Processledarskap: Utbildningen ger dig verktyg för att leda ett möte, utbildning eller utvecklingsinsats.
 • Utvecklingsprogrammet Plunge AB: För dig som leder lärandeprocesser, till exempel utvecklings- och förändringsprojekt, utbildningar och mentorprogram på arbetsplatser.

Mer information och anmälan på www.plunge.se.

STF

STF är ett utbildningsföretag som erbjuder kurser inom bland annat arbetsmiljö, energi, industriteknik, kvalitet, miljö samt projektledning och kommunikation. Medlemmar i Naturvetarna har 10 procent rabatt på ordinarie kursavgift. Några kurser som erbjuds är exempelvis:

 • Bli en bättre utbildare
 • Företagsekonomi för icke-ekonom
 • Förhandlingsteknik
 • Leda och driva kvalitetsarbete
 • Det tydliga ledarskapet för nya chefer
 • Produktledning
 • Projektledning i tekniska projekt
 • ISO 17025 - Kvalitetssystem för laboratoriet
 • REACH, säkerhetsdatablad & CLP
 • Kvalitets- och miljöledning
 • Miljöinventering av byggnader
 • Resurseffektiv vattenrening
 • Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö
 • Rivning - med rätt hantering av process och material

Ange att du är medlem i Naturvetarna i meddelandefältet vid anmälan för att ta del av rabatten.
Mer information och anmälan på www.stf.se

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies