Fråga oss här!
Vi erbjuder

LinkedIn-coachning

Vill du knyta nya kontakter i ditt arbetsliv? Hur kan du bli mer synlig hos relevanta arbetsgivare och rekryterare? LinkedIn kan innebära nya karriär- och affärsmöjligheter för dig.

LinkedIn har mer än 3 miljoner svenska konton och mer än 600 miljoner användare globalt. Det är världens största verktyg för jobbmatchning och rekrytering.

Naturvetarnas rådgivare hjälper dig att optimera din närvaro på LinkedIn. Rådgivningen anpassas efter dina mål och vad du vill använda LinkedIn till. Du som är egenföretagare kan finna nya kunder eller samarbeten via LinkedIn. Om du är chef har du också nytta av att optimera din närvaro på LinkedIn, som ett sätt att bygga upp ditt nätverk.

Vid coachningen går vi igenom frågeställningar som:

  • Vilka målsättningar har du med din närvaro på LinkedIn?
  • Ger din närvaro på LinkedIn förväntat resultat? Om inte, vad kan du förändra?
  • Hur blir du sökbar och mer attraktiv för arbetsgivare, rekryterare och kontakter på LinkedIn?
  • Hur kan du lära känna din arbetsmarknad med hjälp av LinkedIn?

Coachningen sker via telefon och tar cirka 45 minuter. Du behöver ha din existerande profil på LinkedIn framför dig under samtalet.

Boka LinkedIn-coachning

Hur fick du veta att vi erbjuder denna tjänst:
Senast uppdaterad: