Vi erbjuder
Foto: Colourbox

Nätverk för chefer

Här kan du träffa andra chefer och diskutera frågor som rör chefs- och ledarrollen. Sista anmälningsdag är 4 april.

Så här fungerar det

Chefer inom ett stort antal branscher och professioner bjuds in till nätverk på en viss specifik ort. Detta skapar goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter. Nätverkens storlek varierar; de större består ofta av mellan 20-30 personer och de mindre runt 10 personer.

Uppstartsmöte

Här sätter deltagarna ramarna för nätverket: var och hur ofta nätverket ska ses, sekretess inom nätverket samt om nya medlemmar ska välkomnas. Deltagarna föreslår frågor som de önskar behandla vid kommande nätverksträffar. 

Förbunden arrangerar uppstartsmötet, efter det ansvarar deltagarna för kommande möten. Vid mötet utses en samordnare som arrangerar nästa möte.

Engagemang är en viktig förutsättning för att nätverket ska vara givande, liksom att alla deltagare känner ett ansvar för att aktivt bidra till nätverkets fortlevnad.

2017 års nätverk

Nästa uppstart av nätverken för chefer sker under mars-april 2017. Inbjudan skickas ut under vecka 6 till dig som är med i Naturvetarna Chef. Är du chef men inte har fått inbjudan? Hör av dig till chef@naturvetarna.se

  • Stockholm: 15 mars kl 07.30-09.30 samt kl 17.00-19.00. Garnisonen, Karlavägen 100. Ansvarigt förbund: Sveriges Arkitekter
  • Sundsvall: 15 mars kl 17.00-19.00. Quality Hotel, Esplanaden 29. Ansvarigt förbund: Sveriges Arbetsterapeuter
  • Norrköping: 15 mars kl 17.00-19.00. Elite Grand Hotel, Tyska torget 2. Ansvarigt förbund: Naturvetarna
  • Malmö: 16 mars kl 17.00-19.00 samt 17 mars 07.30-09.30. Radisson Blu Hotel, Östergatan 10. Ansvarigt förbund: Fysioterapeuterna 
  • Göteborg: 16 mars kl 17.00-19.00 samt 17 mars kl 07.30-09.30. Centralhuset, Nils Ericssonplatsen 4. Ansvarigt förbund: Sveriges Ingenjörer
  • Halmstad: 4 april kl 17.00-19.00. Best Western Grand Hotel, Stationsgatan 44. Ansvarigt förbund: Officersförbundet
  • Uppsala: 19 april kl 17.00-19.00. Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23. Ansvarigt förbund: SRAT

2016 års nätverk

Uppstarten skedde under mars och april 2016. Nätverken löper till och med våren 2017.

Senast uppdaterad: