Frågor & svar
Vi erbjuder

Chefsnätverk

Oavsett om du är ny i rollen som chef eller mer erfaren så kan ett nätverk för chefer vara ett stöd. I nätverket får du träffa andra chefer och diskutera frågor som rör chefs- och ledarrollen.

Sidan uppdateras då nya nätverk startas för 2021. Håll utkik på denna sida!

Så här fungerar det

Nätverken är ett samarbete mellan flera akademikerförbund inom Saco, vilket innebär att chefer från flera olika branscher och professioner deltar, vilket också skapar goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter. Nätverkens storlek varierar; de större består ofta av 20-30 personer och de mindre runt 10 personer. 

Inbjudan till nätverken skickas ut till dig som är medlem i Naturvetarna chef ungefär en månad innan start. Har du inte fått inbjudan är du välkommen att höra av dig till chef@naturvetarna.se.

Uppstartsmöte

Naturvetarna eller ett annat förbund arrangerar uppstartsmötet. Här sätter ni ramarna för nätverket: var och hur ofta nätverket ska ses, sekretess inom nätverket samt om nya medlemmar ska välkomnas.

Ni föreslår även frågor som ni vill ta upp vid kommande nätverksträffar. Vid mötet utses en samordnare som arrangerar nästa möte, men alla deltagare har ett ansvar för att aktivt bidra till nätverkets fortlevnad. Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Ditt engagemang är en viktig förutsättning för att nätverket ska vara levande.

 

Fler förmåner för dig som är chef

Om du är chef och medlem i Naturvetarna, välkommen att gå med i Naturvetarna Chef. Läs mer här.

Senast uppdaterad: