Vi erbjuder
Foto: Colourbox

Nätverk för chefer

Här kan du träffa andra chefer och diskutera frågor som rör chefs- och ledarrollen.

Så här fungerar det

Chefer inom ett stort antal branscher och professioner bjuds in till nätverk på en viss specifik ort. Detta skapar goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter. Nätverkens storlek varierar; de större består ofta av mellan 20-30 personer och de mindre runt 10 personer.

Uppstartsmöte

Här sätter deltagarna ramarna för nätverket: var och hur ofta nätverket ska ses, sekretess inom nätverket samt om nya medlemmar ska välkomnas. Deltagarna föreslår frågor som de önskar behandla vid kommande nätverksträffar. 

Förbunden arrangerar uppstartsmötet, efter det ansvarar deltagarna för kommande möten. Vid mötet utses en samordnare som arrangerar nästa möte.

Engagemang är en viktig förutsättning för att nätverket ska vara givande, liksom att alla deltagare känner ett ansvar för att aktivt bidra till nätverkets fortlevnad.

2018 års nätverk

Uppstart av nätverken för chefer sker i början av 2018. Du som är chefsmedlem i Naturvetarna kommer att bjudas in till detta.

2017 års nätverk

Uppstart av nätverken för chefer skedde under mars-april 2017. Nätverken löper till och med våren 2018.

  • Stockholm: ansvarigt förbund: Sveriges Arkitekter
  • Sundsvall: Ansvarigt förbund: Sveriges Arbetsterapeuter
  • Norrköping: Ansvarigt förbund: Naturvetarna
  • Malmö: Ansvarigt förbund: Fysioterapeuterna 
  • Göteborg: Ansvarigt förbund: Sveriges Ingenjörer
  • Halmstad: Ansvarigt förbund: Officersförbundet
  • Uppsala: Ansvarigt förbund: SRAT
Senast uppdaterad: