Frågor & svar
Remisser

Utökad målgrupp för samhällsorientering (Ds 2012:24)

Naturvetarna är i grunden positiva till att målgruppen för samhällsorientering för nyanlända invandrare ska utökas. Däremot är Naturvetarna kritiska till att invandrare som kommer från EES-länder/Schweiz utesluts från samhällsorienteringen.
Publicerad: Uppdaterad:

Med en bättre samhällsorientering skulle kompetensen hos invandrare från EES-länder/Schweiz kunna tas ännu bättre tillvara än vad som är fallet i nuläget.

En annan grupp som exkluderas från den utökade målgruppen är familjemedlemmar till gäststuderande/gästforskare, då utredningen inte anser det lönt eftersom deras vistelse är kortvarig. Sverige bör istället försöka att ta tillvara deras kompetens samt skapa förutsättningar för att deras vistelse blir långvarig! Det skapas definitivt större möjligheter att en gästforskare blir mer än en gästforskare om dennes medföljande kan få en meningsfull sysselsättning, genom goda möjligheter att integreras på den svenska arbetsmarknaden.

Läs hela remissvaret

Förslaget finns på Regeringens webbplats